ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 1

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

saint.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Ορθόδοξη Αγιογραφία