ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΑΝΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΔΑΣΑ

(Γένεση 10,16)

Η Δασά ήταν πανάρχαια πόλη. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή τα όρια των Χαναανιτικών φυλών έφταναν από τη Σιδώνα έως τα Γέραρα και τη Γάζα, έως τα Σόδομα και τα Γόμορα, την Αδαμά τη Σεβωΐμ έως τη Δασά (Γένεση 10,16).

 

 

ΕΝΩΧ

(Γένεση 4,17)

 

Η Ενώχ ήταν πανάρχαια πόλη, την οποία έχτισε ο Κάϊν, και της έδωσε το όνομα του γιου του του Ενώχ (Γένεση 4,17).

 

 

ΜΑΣΣΗ

(Γένεση 10,30)

 

Η Μασσή ήταν πανάρχαια πόλη. Οι απόγονοι του Ιεκτάν, γιου του Έβερ και απόγονου του Νώε, κατοικούσαν στην περιοχή που εκτεινόταν από τη Μασσή μέχρι τη Σαφηρά (Γένεση 10,29-30).

 

 

ΣΑΦΗΡΑ (ΣΕΦΑΡΑ)

(Γένεση 10,30)

 

Η Σαφηρά (Σεφαρά) ήταν πανάρχαια πόλη. Οι απόγονοι του Ιεκτάν, γιου του Έβερ και απόγονου του Νώε, κατοικούσαν στην περιοχή που εκτεινόταν από τη Μασσή μέχρι τη Σαφηρά (Γένεση 10,29-30).

 

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΧΑΔ (ΑΧΑΔ)

(Γένεση 10,10)

 

Η Αρχάδ (Αχάδ) ήταν πανάρχαια πόλη. Μαζί με τη Βαβυλώνα, την Ορέχ και τη Χαλάννη αποτέλεσαν το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ στη χώρα Σεναάρ (Γένεση 10,10).

 

 

ΔΑΣΗ

(Γένεση 10,12)

 

Η Δασή ήταν πανάρχαια πόλη. Χτίστηκε από τον Ασσούρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη χώρα Σεναάρ και έχτισε τη Νινευή, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή. Ήταν χτισμένη ανάμεσα στη Νινευή και την Χαλάχ (Γένεση 10,11-12).

 

 

ΟΡΕΧ (ΕΡΕΧ)

(Γένεση 10,10)

 

Η Ορέχ (Ερέχ) ήταν πανάρχαια πόλη. Μαζί με τη Βαβυλώνα, την Αρχάδ και τη Χαλάννη αποτέλεσαν το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ στη χώρα Σεναάρ (Γένεση 10,10).

 

 

ΡΟΩΒΩΘ (ΡΕΧΩΒΩΘ)

(Γένεση 10,11)

 

Η Ροωβώθ (Ρεχωβώθ) ήταν πανάρχαια πόλη. Χτίστηκε από τον Ασσούρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη χώρα Σεναάρ και έχτισε τη Νινευή, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή (Γένεση 10,11-12).

 

 

ΧΑΒΩΡ

(Α' Παραλειπομένων 5,26)

 

Η Χαβώρ ήταν πανάρχαια μεγάλη πόλη της Ασσυρίας.

Στην πόλη αυτή εγκαταστάθηκαν οι Ισραηλίτες των φυλών Ρουβήν, Γαδ και μισής Μανασσή μετά την αιχμαλωσία τους από τον Φαλώχ και τον Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ Πιλέσερ) (Α' Παραλειπομένων 5,25-26).

 

 

ΧΑΛΑΝΝΗ (ΧΑΛΝΗ)

(Γένεση 10,10)

 

Η Χαλάννη (Χαλνή) ήταν πανάρχαια πόλη. Μαζί με τη Βαβυλώνα, την Αρχάδ και την Ορέχ αποτέλεσαν το κέντρο της βασιλείας του Νεβρώδ στη χώρα Σεναάρ (Γένεση 10,10).

 

 

ΧΑΛΑΧ (ΚΑΛΑΧ, ΧΕΛΑΧ)

(Γένεση 10,11-12. Α' Παραλειπομένων 5,26)

 

Η Χαλάχ (Καλάχ, Χελάχ) ήταν πανάρχαια μεγάλη πόλη της Ασσυρίας. Χτίστηκε από τον Ασσούρ, ο οποίος ξεκίνησε από τη χώρα Σεναάρ και έχτισε τη Νινευή, τη Ροωβώθ, την Χαλάχ και την Δασή (Γένεση 10,11-12).

Στην πόλη αυτή εγκαταστάθηκαν οι Ισραηλίτες των φυλών Ρουβήν, Γαδ και μισής Μανασσή μετά την αιχμαλωσία τους από τον Φαλώχ και τον Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ Πιλέσερ) (Α' Παραλειπομένων 5,25-26).