ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΡΙΣΩΘ

(Κριταί 4,2)

 

Η Αρισώθ (Χαρώσεθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, πιθανόν στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί). Παρ' όλο που η περιοχή είχε δοθεί στη φυλή Νεφθαλί, φαίνεται ότι κατοικούνταν από Χαναναίους για αρκετά χρόνια μετά τη διανομή της Χαναάν.

 

Την εποχή των Κριτών, ο Ιαβίν, ο Χαναναίος βασιλιάς της Ασώρ, μαζί με τον αρχηγό του στρατού του, τον Σισάρα, που κατοικούσε στην Αρισώθ, καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες για είκοσι ολόκληρα χρόνια, επειδή αυτοί δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο (Κριταί 4,1-2).

Όταν οι στρατιώτες του ανάγγειλαν στον Σισάρα, ότι ο Βαράκ και η Δεββώρα, Κριταί των Ισραηλιτών, ανέβαιναν στο όρος Θαβώρ, με δέκα χιλιάδες άντρες, αυτός συγκέντρωσε τις εννιακόσιες σιδερένιες άμαξες του, και όλο το στρατό του, και αναχώρησε από την Αρισώθ στρατοπεδεύοντας στον ποταμό Κισών (Κριταί 4,12-13). Ο Βαράκ καταδίωξε τις άμαξες και το στρατό του Σισάρα ως την Αρισώθ και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του (Κριταί 4,16).

 

 

ΒΑΙΘΑΝΑΘ

(Κριταί 1,33)

 

Η Βαιθανάθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) (Κριταί 1,33). Η Βαιθανάθ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,33).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαιθανάθ δόθηκε στη φυλή Νεφθαλί. Αλλά η φυλή του Νεφθαλί (Νεφθαλείμ) κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Βαιθσαμύς και Βαιθανάθ, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,33).

 

 

ΒΑΙΘΣΑΜΥΣ (ΒΑΙΘ-ΣΕΜΕΣ)

(Ιησούς του Ναυή 19,12. 19,22. Κριταί 1,33)

 

Η Βαιθσαμύς (Βαιθ-Σεμές) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Νεφθαλείμ, κοντά στα σύνορα με τις φυλές Ισσάχαρ και Ζαβουλών (Κριταί 1,33). Η Βαιθσαμύς την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,33).

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαιθσαμύς (Βαιθ-Σεμές) δόθηκε στη φυλή Νεφθαλείμ. Αλλά η φυλή του Νεφθαλί (Νεφθαλείμ) κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Βαιθσαμύς και Βαιθανάθ, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,33).

 

Η Βαιθσαμύς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και στην οριοθέτηση των φυλών Ισσάχαρ και Ζαβουλών. Έτσι τα όρια της φυλής Ισσάχαρ ξεκινούσαν από το Γαιθβώρ (Θαβώρ), μετά περνούσαν δυτικά από τη Σαλίμ και τη Βαιθσαμύς και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 19,22-23). Αλλά και τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά κι από κει τα όρια πήγαιναν στη Σεδδούκ, ανατολικά από την Βαιθσαμύς, στα όρια της Χασελωθαΐθ  (Ιησούς του Ναυή 19,10-12).