ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΚΧΩ (ΑΚΚΩ)

(Κριταί 1,31)

 

Η Ακχώ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Ασήρ, βόρεια του όρους Κάρμηλος. Η Ακχώ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,31).  Ακκώ- Χάρτης B3.

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ακχώ δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Αλλά η φυλή Ασήρ κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Ακχώ, Δωρ, Ααλάφ, Ασχαζί, Χελβά, Ναΐ, Ερεώ και Σιδώνα, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να τους εκδιώξουν (Κριταί 1,31-32).

 

 

ΑΛΕΦ (ΑΑΛΑΦ, ΑΑΛΑΒ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,25)

 

Η Αλέφ (Ααλάφ, Ααλάβ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25). Η Αλέφ (Ααλάφ) την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,31).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αλέφ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ασήρ (Ιησούς του Ναυή 19,25). Αλλά η φυλή Ασήρ κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Ακχώ, Δωρ, Ααλάφ, Ασχαζί, Χελβά, Ναΐ, Ερεώ και Σιδώνα, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να τους εκδιώξουν (Κριταί 1,31-32).

 

 

ΑΣΧΑΖΙ

(Κριταί 1,31)

 

Η Ασχαζί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Ασήρ. Η Ασχαζί την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,31).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ασχαζί δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Αλλά η φυλή Ασήρ κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Ακχώ, Δωρ, Ααλάφ, Ασχαζί, Χελβά, Ναΐ, Ερεώ και Σιδώνα, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να τους εκδιώξουν (Κριταί 1,31-32).

 

 

ΕΡΕΩ

(Κριταί 1,31)

 

Η Ερεώ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Ασήρ. Η Ερεώ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,31).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ερεώ δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Αλλά η φυλή Ασήρ κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Ακχώ, Δωρ, Ααλάφ, Ασχαζί, Χελβά, Ναΐ, Ερεώ και Σιδώνα, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να τους εκδιώξουν (Κριταί 1,31-32).

 

 

ΝΑΪ

(Κριταί 1,31)

 

Η Ναΐ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Ασήρ. Η Ναΐ την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,31).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ναΐ δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Αλλά η φυλή Ασήρ κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Ακχώ, Δωρ, Ααλάφ, Ασχαζί, Χελβά, Ναΐ, Ερεώ και Σιδώνα, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να τους εκδιώξουν (Κριταί 1,31-32).

 

 

ΧΕΛΒΑ

(Κριταί 1,31)

 

Η Χελβά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Ασήρ. Η Χελβά την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,31).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Χελβά δόθηκε στη φυλή Ασήρ. Αλλά η φυλή Ασήρ κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Ακχώ, Δωρ, Ααλάφ, Ασχαζί, Χελβά, Ναΐ, Ερεώ και Σιδώνα, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να τους εκδιώξουν (Κριταί 1,31-32).