ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΩΑΒ

ΑΧΑΛΓΑΙ ή ΓΑΙ

(Αριθμοί 21,10. 33,44)

 

Η Αχαλγαί (Γαί) ήταν αρχαία πόλη στα ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, στα όρια της Μωάβ. Η Αχαλγαί ή Γαΐ ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, στην οποία στρατοπέδευσαν μετά την Ωβώθ (Αριθμοί 21,10-11. 33,44). Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την περιοχή της Σηείρ, αφού περιπλανήθηκαν, στρατοπέδευσαν στην Ωβώθ, κι από κει στρατοπέδευσαν στην Αχαλγαί ή Γαΐ, μέσα στην έρημο, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Μωάβ (Αριθμοί 21,10-11. 33,44).

 

 

ΖΩΟΒ

(Αριθμοί 21,14)

 

Η Ζωόβ ήταν αρχαία πόλη της Μωάβ, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει, ότι στο βιβλίο των πολέμων του Κυρίου, «ο Κύριος εφλόγισε την Ζωόβ και τον χείμαρρο Αρνών, και οδήγησε τους Ισραηλίτες να κατοικήσουν κοντά στην Ηρ, που βρίσκεται στα όρια της Μωάβ» (Αριθμοί 21,14).

 

 

ΗΡ 

(Αριθμοί 21,14)

 

Η Ηρ ήταν αρχαία πόλη της Μωάβ, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει, ότι στο βιβλίο των πολέμων του Κυρίου, «ο Κύριος εφλόγισε την Ζωόβ και τον χείμαρρο Αρνών, και οδήγησε τους Ισραηλίτες να κατοικήσουν κοντά στην Ηρ, που βρίσκεται στα όρια της Μωάβ» (Αριθμοί 21,14).

 

 

ΜΑΝΘΑΝΑΕΙΝ

(Αριθμοί 21,18)

 

Η Μανθαναείν ήταν αρχαία πόλη της Μωάβ, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Η Μανθαναείν ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, λίγο πριν μπουν στη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 21,18-19). Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, στρατοπέδευσαν στη Μανθαναείν, κι από κει στη Νααλιήλ, και μετά στη Βαμώθ, και τέλος στην Ιανήν, που βρισκόταν στην κοιλάδα της Μωάβ, κοντά στο όρος Ναβαύ (Αριθμοί 21,18-19).

 

 

ΜΑΣΣΗΦΑΘ

(Α' Βασιλειών 22,3)

 

Η Μασσηφάθ ήταν αρχαία πόλη της Μωάβ (Α' Βασιλειών 22,3). Η Μασσηφάθ της Μωάβ αποτέλεσε τόπος καταφυγής του Δαβίδ, όταν τον καταδίωκε ο Σαούλ. Μετά το σπήλαιο της Οδολλάμ, ο Δαβίδ πήγε στη Μασσηφάθ της Μωάβ και πήρε την άδεια από το βασιλιά της χώρας ν' αφήσει εκεί τους γονείς του, οι οποίοι έμειναν εκεί για όσο διάστημα ο Δαβίδ παρέμεινε στην περιοχή. Από την πόλη αυτή καταγόταν και ο προφήτης Γαδ, ο οποίος συμβούλεψε το Δαβίδ να πάει στην πόλη Σαρίχ στην περιοχή του Ιούδα (Α' Βασιλειών 22,3-5).

 

 

ΝΑΑΛΙΗΛ (ΝΑΧΑΛΙΗΛ)

(Αριθμοί 21,19)

 

Η Νααλιήλ (Ναχαλιήλ) ήταν αρχαία πόλη της Μωάβ, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Η Νααλιήλ ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, λίγο πριν μπουν στη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 21,19). Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, στρατοπέδευσαν στη Μανθαναείν, κι από κει στη Νααλιήλ, και μετά στη Βαμώθ, και τέλος στην Ιανήν, που βρισκόταν στην κοιλάδα της Μωάβ, κοντά στο όρος Ναβαύ (Αριθμοί 21,18-19).

 

 

ΣΑΤΤΕΙΝ

(Αριθμοί 25,1)

 

Η Σαττείν ήταν αρχαία και περιοχή στην πεδιάδα της Μωάβ. Ο λαός του Ισραήλ, πριν μπει στη Χαναάν, είχε εγκατασταθεί στην κοιλάδα της Μωάβ, στην Σαττείν.

Εκεί άρχισε να πορνεύεται με τις Μωαβίτισσες και τις Μαδιανίτισσες. Αυτές τους προσκάλεσαν να συμμετάσχουν στις θυσίες των θεών τους και λάτρεψαν το Βάαλ. Ο Κύριος οργίστηκε πάρα πολύ με τους Ισραηλίτες που πήραν μέρος στη λατρεία του Βάαλ και άρχισε να θανατώνει τους Ισραηλίτες. Τότε ο Φινεές, γιος του Ελεάζαρ, πήρε ένα δόρυ και μ' αυτό σκότωσε ένα Ισραηλίτη, που είχε φέρει στο στρατόπεδο μια Μαδιανίτισσα. Τότε σταμάτησε η συμφορά του Κυρίου ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Αυτοί που πέθαναν από τη συμφορά ήταν 24.000 (Αριθμοί 25,1-17).

Από τη Σαττείν ο Ιησούς του Ναυή, έστειλε κρυφά δύο κατασκόπους, με την εντολή να πάνε να δουν την περιοχή της Χαναάν και ειδικά την πόλη της Ιεριχώ, οι οποίοι αφού εξερεύνησαν την περιοχή διανυκτέρευσαν στο σπίτι της Ραάβ (Ιησούς του Ναυή 2,1).

 

 

ΩΒΩΘ

(Αριθμοί 21,10. 33,43)

 

Η Ωβώθ ήταν αρχαία πόλη, νοτιοανατολικά της Νεκράς θάλασσας, στα σύνορα με τη Μωάβ. Η Ωβώθ ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας των Ισραηλιτών προς τη Χαναάν, στην οποία στρατοπέδευσαν μετά την περιπλάνησή τους στα όρη Σηείρ (Αριθμοί 33,43).

Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την περιοχή της Σηείρ, αφού περιπλανήθηκαν, στρατοπέδευσαν στην Ωβώθ, κι από κει στρατοπέδευσαν στην Αχαλγαί, μέσα στην έρημο, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Μωάβ (Αριθμοί 21,10-11. 33,43).