ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ

 

ΧΑΝΑΑΝΙΤΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

ΑΜΑΘΑΙΟΙ 

 

Οι Αμαθαίοι ήταν αρχαίος λαός και ανήκε στις χαναανιτικές φυλές. Ήταν απόγονοι του Αμαθί, γιου του Χαναάν και εγγονού του Χαμ, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση 10,15-16, Α' Παραλειπομένων 1,13-16).

 

 

ΑΡΑΔΑΙΟΙ 

 

Οι Αραδαίοι ήταν αρχαίος λαός, που κατοικούσε στα νότια της Χαναάν και ανήκε στις χαναανιτικές φυλές. Η χώρα τους ονομαζόταν Αράδ (Αριθμοί 21,1). Ήταν απόγονοι του Αραδαίου, γιου του Χαναάν και εγγονού του Χαμ, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση 10,15-16, Α' Παραλειπομένων 1,13-16).

 

Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Κάδης, πήραν την κατεύθυνση προς την Ερυθρά θάλασσα. Ο βασιλιάς της Αράδ, ένας Χαναναίος που κατοικούσε στα νότια της χώρας, έμαθε ότι οι Ισραηλίτες περνούν κοντά από το βασίλειό του, από το δρόμο Αθαρείν, επιτέθηκε εναντίον τους και έπιασε μερικούς απ' αυτούς αιχμαλώτους. Τότε οι Ισραηλίτες ζήτησαν από το Θεό να τους παραδώσει αυτό το λαό στην εξουσία τους. Ο  Κύριος άκουσε την παράκληση του λαού και τους βοήθησε να νικήσουν τους Χαναναίους. Κατέστρεψαν, λοιπόν, ολοσχερώς αυτούς και τις πόλεις τους, χωρίς να πάρουν τίποτα ως λάφυρο (Αριθμοί 21,1-3. 33,40).

Οι Κιναίοι, απόγονοι του Ιοθόρ, πεθερού του Μωυσή, έφυγαν από την πόλη των φοινίκων, την Ιεριχώ, μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και εγκαταστάθηκαν στην έρημο του Ιούδα, στην κατωφέρεια της Αράδ, ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,16).

 

Οι Ισραηλίτες, την περίοδο των Κριτών, άρχισαν να ξεχνούν τις παραδόσεις τους και τον Κύριο. Λάτρεψαν τον Βάαλ και την Αστάρτη, καθώς και τους θεούς της Αράδ, της Σιδώνας, των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Φιλισταίων (Κριτές 10,6).

 

 

ΑΡΟΥΚΑΙΟΙ 

 

Οι Αρουκαίοι ήταν αρχαίος λαός και ανήκε στις χαναανιτικές φυλές. Ήταν απόγονοι του Αρουκαίου, γιου του Χαναάν και εγγονού του Χαμ, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση 10,15-16, Α' Παραλειπομένων 1,13-16).

 

 

ΑΣΕΝΝΑΙΟΙ 

 

Οι Ασενναίοι ήταν αρχαίος λαός και ανήκε στις χαναανιτικές φυλές. Ήταν απόγονοι του Ασενναίου, γιου του Χαναάν και εγγονού του Χαμ, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση 10,15-16, Α' Παραλειπομένων 1,13-16).

 

 

ΕΣΤΑΟΥΛΑΙΟΙ (ΕΣΘΑΑΜ) 

 

Οι Εσταουλαίοι (Εσθαάμ) ήταν αρχαίος λαός του Ισραήλ, που προερχόταν από τους απογόνους του Ιούδα, γιου του Ιακώβ.

Οι γιοι του Σωβάλ, απογόνου του Χαλέβ και του Ιούδα, ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ και ο Ουμασφαέ κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,53).

 

 

ΙΕΡΑΜΗΛΙΤΕΣ 

 

Οι Ιεραμηλίτες ήταν αρχαίος νομαδικός λαός που κατοικούσε στα νότια της Χαναάν (Βασιλειών Α' 30,29). Οι Ιεραμηλίτες, όπως και οι Κεναίοι, ζούσαν στην έρημο του Ιούδα. Για τους Ιεραμηλίτες δεν έχουμε άλλες πληροφορίες, γεγονός που σημαίνει ότι και αυτοί τελικά θα πρέπει να συγχωνεύτηκαν με τη φυλή του Ιούδα.

Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και οι  πόλεις των Ιεραμηλιτών (Α' Βασιλειών 30,26-29).

 

 

ΚΕΔΜΩΝΑΙΟΙ 

 

Οι Κεδμωναίοι ήταν αρχαίος λαός και ήταν μια από τις δέκα χαναανιτικές φυλές (Γένεση 15,18-19). Οι Κεδμωναίοι κατοικούσαν μεταξύ της Αιγύπτου και του ποταμού Ευφράτη, στη νότια Χαναάν (Γένεση 15,18-21).

Κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι ο μυθικός ήρωας Κάδμος, που πρώτος εισήγαγε τα γράμματα στην Ελλάδα, ήταν Κεδμωναίος.

 

 

ΚΕΝΕΖΑΙΟΙ 

 

Οι Κενεζαίοι ήταν αρχαίος λαός και ήταν μια από τις δέκα χαναανιτικές φυλές (Γένεση 15,18-19). Οι Κενεζαίοι ήταν απόγονοι του Κένεζ, εγγονό του Ησαύ (Γένεση 36,11. 36,15). Περισσότερα στοιχεία για τους Κενεζαίους δεν υπάρχουν. Οι Κενεζαίοι ενώθηκαν με τους Ισραηλίτες, αφού ο Χάλεβ της φυλής Ιούδα αναφέρεται ως γιος του Ιεφοννή του Κενεζαίου (Ιησούς του Ναυή 14,6-14).

 

Ο Δαβίδ, όταν κατέφυγε στους Φιλισταίους για ν' αποφύγει την οργή του Σαούλ και εγκαταστάθηκε στη Σικελάγ, έκανε επιδρομές ενάντια στους Γεσιρίτες και στους Αμαληκίτες, οι οποίοι κατοικούσαν νότια της Χαναάν. Όταν τον ρωτούσε ο Αγχούς, ο βασιλιάς της Γεθ, σε ποια περιοχή έκανε επίθεση, ο Δαβίδ απαντούσε στα νότια μέρη της Ιουδαίας, της Ιεσμεγά και των Κενεζαίων (Α' Βασιλειών 27,10).

Όταν ο Δαβίδ νίκησε τους Αμαληκίτες και πήρε πίσω όλους τους αιχμαλώτους που είχαν πάρει μαζί τους, πήρε πίσω και όλα τα λάφυρα που είχαν πάρει οι Αμαληκίτες από την επιδρομή τους στο νότιο Ιούδα. Τα λάφυρα αυτά τα μοίρασε στους άνδρες του και στις πόλεις απ' όπου είχε περάσει και τον είχαν βοηθήσει. Μεταξύ των πόλεων αυτών ήταν και οι πόλεις των Κενεζαίων (Α' Βασιλειών 30,26-29).

 

 

ΣΑΜΑΡΑΙΟΙ 

 

Οι Σαμαραίοι ήταν αρχαίος λαός και ανήκε στις χαναανιτικές φυλές. Ήταν απόγονοι του Σαμαραίου, γιου του Χαναάν και εγγονού του Χαμ, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση 10,15-16, Α' Παραλειπομένων 1,13-16).

 

 

ΣΑΡΑΘΑΙΟΙ 

 

Οι Σαραθαίοι ήταν αρχαίος λαός του Ισραήλ, που προερχόταν από τους απογόνους του Ιούδα, γιου του Ιακώβ.

Οι γιοι του Σωβάλ, απογόνου του Χαλέβ και του Ιούδα, ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ και ο Ουμασφαέ κατοίκησαν στις πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ, από τους οποίους προήλθαν οι Σαραθαίοι και οι απόγονοι του Εσθαάμ (Α' Παραλειπομένων 2,53).