ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αγία γραφή - Έντυπες Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο σκοπός μας στα γεωγραφικά θέματα που αναπτύσσουμε, είναι να καταδείξουμε μόνο τα ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία τους, και όχι να εξαντλήσουμε όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτά. Λεπτομερείς πληροφορίες γύρω από τα θέματα αυτά, ασχολούνται άλλοι διαδικτυακοί τόποι, όπως οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες κλπ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα λήμματα με το πράσινο χρώμα παραπέμπουν

στη Βικιπαίδεια.