ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΣΗΩΝ

 

ΣΗΩΝ (ΣΙΧΟΝ)

 

Λαοί της Παλαιάς Διαθήκης

Ο Σηών (Σιχόν) ήταν βασιλιάς των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26. Δευτερονόμιο 1,4. 2,24. 4,46. Ιησούς του Ναυή 9,10. 12,2. 13,10. 13,21. Ψαλμοί 134,11. 135,19).

 

 

Οι Αμορραίοι παλιότερα, με βασιλιά το Σηών, πριν οι Ισραηλίτες μπουν στη Χαναάν, σ' ένα πόλεμο με τους Μωαβίτες, κατέλαβαν όλη την περιοχή των Μωαβιτών, από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών. Οι Αμορραίοι κατέστρεψαν τους ναούς και τα είδωλα του θεού των Μωαβιτών Χαμώς. Κατέστρεψαν την Εσεβών και όλες τις πόλεις των Μωαβιτών στην περιοχή αυτή και έβαλαν φωτιά σ' αυτές. Ως και οι γυναίκες των Αμορραίων πήραν μέρος στους εμπρησμούς αυτούς. Όλοι οι Μωαβίτες, άντρες και γυναίκες, που ζούσαν στην περιοχή αυτή έγιναν αιχμάλωτοι των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26-30).  Μετά τον πόλεμο αυτό η Εσεβών έγινε πρωτεύουσα του Σηών και των Αμοραίων (Αριθμοί 21,26. Δευτερονόμιο 1,4. 2,24. 2,26. 4,46. 29,6. Ιησούς του Ναυή 12,2. 13,10. 13,27. Γ' Βασιλειών 4,18).

Ο Σηών, ο βασιλιάς των Αμορραίων, και ο Ωγ, ο βασιλιάς της Βασάν, αναφέρονται ως δύο Αμορραίοι βασιλείς που κατοικούσαν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 3,8. 4,47-49). Το βασίλειο του Σηών περιλάμβανε τη μισή χώρα της Γαλαάδ και όλη την περιοχή της Μισώρ. Εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ και τα σύνορα των Αμμωνιτών, από την Άραβα έως τη λίμνη Χενερέθ (Γεννησαρέτ) και έως τη Νεκρά θάλασσα, που περνά ο δρόμος προς την Ασειμώθ και από τη Θαϊμάν προς την Ασηδώθ, η οποία βρίσκεται κοντά στο όρος Φασγά (Ιησούς του Ναυή 12,2-3. 13,21).

 

Όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν έξω από τα σύνορα των Αμοραίων, από την έρημο Κεδαμώθ, έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του.  Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες όμως πέρασαν τον ποταμό Αρνών, που ήταν στα σύνορα με τη Μωάβ, νίκησαν τον Σηών στη μάχη που έγινε στην Ιασσά και κυρίεψαν τη χώρα του. Κυρίεψαν την πρωτεύουσα Εσεβών και όλες τις πόλεις των Αμορραίων με τα περίχωρα τους κι εγκαταστάθηκαν σ' αυτές. Θανάτωσαν τον Σηών, τους γιους του και όλο το λαό του, χωρίς ν' αφήσουν αιχμαλώτους. Πήραν τα ζώα των Αμορραίων κι άλλα λάφυρα από τις πόλεις τους. Κατόπιν οι Ισραηλίτες κυρίεψαν την Ιαζήρ και όλες τις πόλεις γύρω από αυτή, και έδιωξαν τους Αμορραίους που κατοικούσαν σ' αυτές (Αριθμοί 21,21-26. 21,31-32. Δευτερονόμιο 2,24-36. 4,46. Ιησούς του Ναυή 12,2-3. 13,21. 24,8. Κριταί 11,19-22). Στο βιβλίο των Ψαλμών αναφέρεται ότι ο Θεός επάταξε το βασιλιά των Αμορραίων, τον Σηών, και τον βασιλιά της Βασάν, τον Ωγ, και όλους τους βασιλείς της Χαναάν (Ψαλμοί 134,11. 135,18-20).