ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΕΖΕΡ

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΕΖΕΡ

 

Ο προφήτης Ελιέζερ ήταν γιος του Δωδία (Δωδαυά) και καταγόταν από την Μαρισήν (Μαρεσά). Ο προφήτης έδρασε την εποχή του βασιλιά Ιωσαφάτ (Β' Παραλειπομένων 20,37).

 

 

Ο Ιωσαφάτ, προς τα τέλη της βασιλείας του, είχε φιλικές σχέσεις με το βασιλιά του Ισραήλ τον Οχοζία, για να κατασκευάσει πλοία. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στη Γασιών Γαβέρ και θα πορευόταν στη Θαρσίς (Θαρσείς). Τότε ο Ελιέζερ, γιος του Δωδία από την Μαρισήν, προφήτευσε εναντίον του Ιωσαφάτ, ότι επειδή έκανε φιλία με τον Οχοζία, γι' αυτό ο Κύριος θα καταστρέψει το έργο του. Και πράγματι τα πλοία καταστράφηκαν και δεν μπόρεσαν να πλεύσουν στη Θαρσείς Β' Παραλειπομένων 20,35-37).