ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ    

 

ΕΛΕΑΝΑΝ ΚΑΙ ΣΟΒΟΧΑΪ

 

ΕΛΕΑΝΑΝ Ή ΕΛΛΑΝΑΝ (ΕΛΧΑΝΑΝ): Ο Ελεανάν ή Ελλανάν (Ελχανάν) ήταν γιος του Δωδωέ ή Δουδί (Δωδώ) ή του Αριωργίμ (Ιαΐρ, Ιαρέ-Ορεγίμ) και καταγόταν από τη Βηθλεέμ (Β' Βασιλειών 21,19. 23,24. Α' Παραλειπομένων 11,26. 20,5). Ο Ελεανάν ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 11,26).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γοβ, ο Ελεανάν (Ελλανάν), γιος του Αριωργίμ (Ιαΐρ, Ιαρέ-Ορεγίμ) από την Βηθλεέμ, σκότωσε το Λαχμί, αδερφό του γίγαντα Γολιάθ από τη Γεθ, που το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν το αντί του αργαλειού, που ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 20,5).

 

 

 

ΣΟΒΟΧΑΪ Ή ΣΕΒΟΧΑ (ΣΙΒΒΕΧΑΪ): Ο Σοβοχαΐ ή Σεβοχά (Σιββεχαΐ) ήταν γιος του Ζαραΐ (Ζεράχ) και καταγόταν από την Ασώθ (Αστατώθ, Ουσάθ). Ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,29. 27,11). Ο Σοβοχαΐ ήταν ο αρχηγός του όγδοου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον όγδοο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 27,11).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γαζέρ, ο Σεβοχά (Σοβοχαΐ) από την Αστατώθ (Ουσά), σκότωσε το γίγαντα Σεφ (Σαφού, Σαφ, Σιφφαΐ), που ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,18. Α' Παραλειπομένων 20,4).