ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ

 ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΡΥΣΙΑΝΗ

  

Παναγιά η Γαλακτοτροφούσα στην Ανθούσα Ασπροποτάμου

 

Ι.Μ. Παναγία η Γαλακτοτροφούσα Ασπροποτάμου

Κοντά στα σύνορα της Θεσσαλίας με την Ήπειρο και στο καταπράσινο τοπίο του Ασπροποτάμου θα βρείτε το μοναστήρι της Παναγιάς της Γαλακτοτροφούσας. Η Παναγιά Γαλακτοτροφούσα βρίσκεται στα αριστερά σας σε μία θαυμάσια τοποθεσία καθώς ανεβαίνετε το δρόμο προς τον αυχένα του Μπάρου, Καλαρρύτες και Συρράκο. Χτίστηκε το 1799 και το καθολικό είναι αγιορείτικου τύπου δηλαδή πλακοσκέπαστο σταυροειδές με χορούς, τρούλο και τετράκλινη στέγη. Πήρε το όνομά της διότι παλαιά, πριν καεί ο ναός από τους Γερμανούς το 1943 υπήρχε εικόνα της Παναγίας με την αφιέρωση: «Η παρούσα, γαλακτοτροφούσα επικαλουμένη, από Βενετίας ηνέχθη εν έτεσιν 1761 παρά του Δημητρίου Τουρτούρη, ήτις εστίν παλαιοτάτη…».

Το μοναστήρι καταστράφηκε το 1943 από τους Γερμανούς. Τότε κάηκε και η εικόνα της Γαλακτοτροφούσας Παναγίας, αφιέρωμα του 1788 από τον Καλαρρυτιώτη Δημήτριο Τουρτούρη “εις μνημόσυνον αυτού και των αυτού αυταδέλφων και των εν αυτοίς διαδόχοις αυτών”. Επίσης καταστράφηκε και το παρεκκλήσι του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που το τιμούσαν στις 29 Αυγούστου (αποτομή της τιμίας κεφαλής του).

Σήμερα, εκτός από δύο νεότερα κτίσματα στα δυτικά, σώζεται μόνον το καθολικό, πέτρινο κομψό κτίσμα με τετράκλινη στέγη, σκεπασμένη με πλάκες, δύο χορούς αγιορειτικού τύπου και ένα τρούλο. Είναι μονόκλιτη βασιλική με ημικυλινδρική καμάρα στην οροφή. Σώζονται και μερικά λείψανα της παλαιάς τοιχογραφίας.

 

enjoythessaly.com

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ