ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ

 ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΔΟΥΠΙΑΝΗ

  

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΔΟΥΠΙΑΝΗ

 

Παναγία η Δούπιανη

Η Παναγία η Δούπιανη στο Καστράκι που ευρίσκεται αριστερά του δρόμου προς τα Μετέωρα κάτω από τον βράχο της Δούπιανης.
Πρόκειται για ένα ταπεινό και απέριττο εκκλησάκι με πολύ απλή αρχιτεκτονική εμφάνιση.
Η ίδρυση του μικρού μονόχωρου ναού της Παναγίας Δούπιανης ή Ζωοδόχου Πηγής τοποθετείται στα τέλη του 11ου αι. - αρχές 12ου αι.
Η Παναγία η Δούπιανη αναφέρεται στο Χρυσόβουλλο του Ανδρονίκου Γ’ που εκδόθηκε το 1336 και είναι αντιγραμμένο στο βορινό τοίχο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας, ως μετόχι της Επισκοπής Σταγών. Ως τέτοιο μνημονεύεται και στο σιγίλλιο του οικουμενικού Πατριάρχη Αντωνίου του Δ’ (1393) που και αυτό ευρίσκεται αντιγραμμένο στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας. Το πρωτότυπο σε περγαμηνή, φυλάσσεται στην Ι.Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων. Η Επισκοπή Σταγών είναι μία από τις αρχαιότερες και γνωστότερες του Οικουμενικού θρόνου και αναφέρεται συνέχεια από τις αρχές του Θ’ αιώνα. Το επισκοπείον της Επισκοπής Σταγών βρισκόταν για χίλια χρόνια δίπλα από τον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας. Οι μονές των Μετεώρων στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή τους δεν είχαν Ηγούμενο αλλά πνευματικό πατέρα και υπάγονταν στον Ηγούμενο της Σκήτης Σταγών.

 

Σε τουρκικό απογραφικό κατάστιχο του 1454/55, η Παναγία η Δούπιανη αναφέρεται με το όνομα QASTIRO και έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία του μοναχισμού στα γειτονικά Μετέωρα. Ήταν το πρώτο οργανωμένο κέντρο μοναχών, όπου συγκεντρώνονταν κάθε Κυριακή. Εορτάζει κάθε χρόνο την Παρασκευή της Διακαινησίμου (Παρασκευή μετά το Πάσχα) στη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής.