ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ

 ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ) ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

 

Παναγία η Βλαχέρνα Αρκαδίας

Η Ιερά Μονή Παναγίας Βλαχέρνας είναι μοναστήρι στο βουνό Καστανιά Αρκαδίας που σήμερα δεν διακονείται από μοναχούς. Η μονή παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να είναι επισκέψιμη από πιστούς. Η Καστανιά είναι πιθανόν το αρχαίο όρος Κνάκαλος. Στις μέρες μας σώζεται μόνο το καθολικό της μονής που προβάλλει μέσα από τα δέντρα. Η μονή διαδραμάτισε στρατηγικό ρόλο στην επανάσταση. Η ευρύτερη περιοχή Βλαχέρνας – Χωτούσας είναι η επικράτεια της αρχαίας πόλης Καφυαί, από την οποία σώζονται ακόμη ερείπια. Στα «Αρκαδικά» του, ο Παυσανίας έχει μεγάλη αναφορά στην περιοχή.

 

ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΗ

Εις το «Μοναστηράκι» αυτό της Καστανιάς, εντός κοίλου σπηλαίου εις υψόμετρον 1200μ. ασκήτευσεν ο ιδρυτής του, ιερομόναχος Λεόντιος το όνομα, από την Στεμνίτσαν της Γορτυνίας, της οικογένειας των Πασομεναίων. Πότε ακριβώς ασκήτευσε δεν είναι γνωστόν. Ουδέν λείψανον και σχετικόν στοιχείον της παλαιάς Μονής υπάρχει, πλην του τάφου του, που ευρίσκεται εις το μέσο του σημερινού Ναού και της Αγίας Εικόνος.

 

ΝΕΑ ΜΟΝΗ

Το έτος 1902 εκτίσθη ο Ναός της Νέας Μονής, επ΄ ονόματι της «Καταθέσεως της τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρνοις», ως «Παναγία η Βλαχέρνα» και της «Ζωοδόχου Πηγής». Άνω της εισόδου του Ναού είναι εντοιχισμένη από της κτίσεως μαρμάρινη πλάκα, που φέρει χαραγμένον σταυρόν, την χρονολογία 1902-έτος κτήσεως- και τα γράμματα Β.Δ., αρχικά του ονοματεπώνυμου του κτίτορος Βασιλείου Δρακοπούλου του Αναστασίου. Ούτως εγεννήθη το 1866 εν Μπεζενίκω (Βλαχέρνα σήμερον) από γονείς γεωργοποιμένας, των οποίων ακολούθησε το επάγγελμα. Από την νεότητα του ασχολείτο εις το όρος Καστανιά με το ποίμνιό του και με την καλλιέργειαν και βελτίωσιν των αγρών του, που είχεν εις το όρος και άλλας περιοχάς του χωρίου του.

 

Η ΜΟΝΑΧΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Το έτος 1933 εκτίσθη το κελλί με προσωπικήν εργασίαν του Βασιλείου Αν. Δρακοπούλου, του Παναγιώτου Γ. Δρακοπούλου και μελών των οικογενειών των και με χρηματικήν συνδρομήν από έρανον, τον οποίον έκαμεν η τότε μονάζουσα Μαγδαληνή, με την βοήθειαν της Αικατερίνης χήρας Βασ. Καρούντζου. Η μοναχή Μαγδαληνή, κατά κόσμον Κατίνα Λαμπρινοπούλου, κατήγετο από την Βυτίναν και έμεινεν εις την Μονήν επί δύο περίπου έτη.

 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Κάτω από την εξέδραν του προαυλίου του Ναού εκτίσθη κατά το έτος 1966 το εκκλησάκι της Φανερωμένης, όπου έχει εναποτεθή η ιερά Εικών, η οποία ευρέθη εις την κρύπτην, που είναι εις το ιερόν τούτου και έχει καλυφθή με εικόνα της Θεοτόκου. Η ανέγερσις του Ναού έγινε με δαπάνην της οικογενείας του Γεωργίου Χρ. Δημοπούλου και των εν Η.Π.Α. αδελφών του Ιωάννου και Δημητρίου, τέκνων του Χρήστου Δημοπούλου, του γερομπάρμπα Χρήστου, που εβοήθησε για την μεταφοράν των πλακιδίων του δαπέδου του Ναού της Μονής από το χωριό εις την Μονήν.

 

(Απόσπασμα από το βιβλίο ΤΟ «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ» του Δημητρίου Β. Δρακόπουλου-1994)

 

Βικιπαίδεια, Βλαχέρνα Αρκαδίας

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ