ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΓΓΕΛΟΚΤΙΣΤΗ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΓΙΟΓΑΛΟΥΣΑΙΝΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΑΘΗ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΜΙΡΟΥ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΑΙΝΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΑΙΝΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΑΝΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΕΛΑΪΤΙΣΣΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΥΜΕΡΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΔΗΜΟΣΙΑΝΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΑΛΑΤΙΑΝΗ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΙΤΙΣΣΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΔΙΑΣΩΖΟΥΣΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΑΚΕΛΑΡΙΤΙΣΣΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΔΙΠΛΗ

(ΑΓΑΠΗΤΙΚΗ, ΜΙΣΗΤΙΚΗ, ΠΟΓΥΡΙΣΤΙΚΗ)

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΔΙΠΛΗ

(ΑΓΑΠΗΤΙΚΗ, ΜΙΣΗΤΙΚΗ, ΠΟΓΥΡΙΣΤΙΚΗ)

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΙΣΣΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΝΙΑΜΟΝΙΤΙΣΣΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΝΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΝΑ

Ορθόδοξη Αγιογραφία