ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΘΡΗΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ

ΚΕΦ. 1: ΘΡΗΝΟΣ 1ος ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 2: ΘΡΗΝΟΣ 2ος. ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 3: ΘΡΗΝΟΣ 3ος. ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦ. 4: ΘΡΗΝΟΣ 4ος. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 5: ΘΡΗΝΟΣ 5ος. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΣΗ