ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΙΩΝΑΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ

ΚΕΦ. 1: Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ

ΚΕΦ. 2: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΗΤΟΥΣ

ΚΕΦ. 3: ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΙΝΕΥΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 4: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΗΤΟΥΣ