ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α'

ΚΕΦ. 1-2: 1ο ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 2-3: 2ο ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 3-5: 3ο ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 5-6: 4ο ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 6-8: 5ο ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 8: 6ο ΑΣΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β'

ΠΡΩΤΟ ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 1: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΔΥΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 2: Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΕΡΑΣΕ

ΚΕΦ. 3: ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 3: Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

ΚΕΦ. 4: ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

ΚΕΦ. 5: ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 5: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ - Η ΝΥΜΦΗ ΖΗΤΑΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΚΕΦ. 6: ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 6: Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. 7: ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ - Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΦ. 8: Η ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

ΕΚΤΟ ΑΣΜΑ

ΚΕΦ. 8: Η ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ