ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

 

Περιεχόμενα

 

Χαιρετισμός:                                                 στίχ. 1 - 3

Η αγάπη και η πίστη του Φιλήμονα:         στίχ. 4 - 7

Ο Παύλος παρακαλεί για τον Ονήσιμο:    στίχ. 8-22

Τελική ευλογία:                                             στίχ. 23 - 25

 

Οι Άγιοι Φιλήμων,

Απφία και Άρχιππος

 

Ο Άγιος Ονήσιμος

Ο Απόστολος Παύλος