ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

 ΕΙΚΟΝΕΣ 1

 

ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

Ορθόδοξη Αγιογραφία

ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

Ορθόδοξη Αγιογραφία