ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

 

ΟΙ ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΟ-ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (3400-3185 π.Χ.)

ΠΡΟΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΟΥ..., ΣΕΚΑ, ΤΖΑΑΟΥ, ΤΙΟΥ, ΤΕΣ, ΝΕΧΕΜΠ, ΟΥΑΝΤΥΝΑΡ, ΜΕΧΕΤ, Α...,

ΩΡΟΣ ΙΡΥ, ΝΑΡΜΑΝΤΑ, ΩΡΟΣ ΚΑ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ Α', ΣΚΟΡΠΙΟΣ Β',

ΩΡΟΣ ΣΕΡΕΚ, ΝΟΥ ΩΡΟΣ (ΝΟΥ ΧΟΡ), ΧΑΡΖ ΩΡΟΣ (ΧΑΤΖ ΧΟΡ), ΠΕ ΩΡΟΣ (ΠΕ ΧΟΡ),

ΧΕΝΤΖΟΥ ΩΡΟΣ (ΧΕΝΤΖΟΥ ΧΟΡ), ΡΑ ΩΡΟΣ (ΡΑ ΧΟΡ),

ΩΡΟΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ, ΩΡΟΣ ΛΕΩΝ, ΘΩΘ, ΝΑΡ, ΩΡΟΣ ΤΑΥΡΟΣ.

ΦΑΡΑΩ- 1η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(3080-2860 π.Χ.) ή (3140-2886 π.Χ.) ή (3185-2930 π.Χ.) ή (3185-2925 π.Χ.)

ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΝΑΡΜΕΡ (ΜΗΝΗΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

3080-3040 π.Χ.

3140-3080 π.Χ.

3185-3125 π.Χ.

3185-3125 π.Χ.

40-60 έτη

ΧΟΡ ΑΧΑ (ΑΘΩΘΙΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

3040-3020 π.Χ.

3080-3050 π.Χ.

3125-3095 π.Χ.

3125-3100 π.Χ.

20-30 έτη

ΝΤΖΕΡ (ΑΘΩΘΙΣ Β')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

3020-2970 π.Χ.

3073-3036 π.Χ.

3095-3040 π.Χ.

3100-3045 π.Χ.

37-41 ή 55 έτη

ΝΤΖΕΤ (ΖΕΤ, ΟΥΑΤΖΙ, ΚΕΝΚΕΝΕΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2970-2960 π.Χ.

3008-2975 π.Χ.

3040-3030 π.Χ.

3045-3035 π.Χ.

10-20 ή 33 έτη

ΜΕΡΝΕΪΘ

ΒΙΟΣ

-

2960 π.Χ.

2975 π.Χ.

3030 π.Χ.

3035 π.Χ.

1 έτος

ΝΤΕΝ (ΟΥΝΤΙΜΟΥ, ΟΥΣΑΦΑΪΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2960-2915 π.Χ.

2975-2935 π.Χ.

3030-2985 π.Χ.

3035-2980 π.Χ.

40-45 έτη

ΑΝΕΤΖΙΜΠ (ΑΤΖΙΜΠ, ΜΙΕΒΗΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2915-2905 π.Χ.

2916-2896 π.Χ.

2985-2975 π.Χ.

2980-2970 π.Χ.

7-10 ή 26 έτη

ΣΕΜΕΡΚΕΤ (ΣΕΜΕΝΨΕΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2905-2890 π.Χ.

2912-2891 π.Χ.

2975-2965 π.Χ.

2970-2960 π.Χ.

8-10 ή 18 έτη

ΚΑ'Α

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2890-2860 π.Χ.

2906-2886 π.Χ.

2965-2930 π.Χ.

2960-2925 π.Χ.

25-35 έτη

ΦΑΡΑΩ- 2η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2860-2727 π.Χ.) ή (2890-2686 π.Χ.) ή (2930-2735 π.Χ.) ή (2925-2790 π.Χ.)

ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ (ΒΩΧΟΣ, ΧΟΤΕΨΕΧΕΜΟΥΪ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2860-2837 π.Χ.

2890; π.Χ.

2930-; π.Χ.

2925-; π.Χ.

23-30 ή 38 έτη

ΚΑΙΕΧΩΣ (ΚΕΧΩΗΣ, ΧΟΡ ΝΕΜΠΡΕ, ΡΕΝΕΜΠ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2837-2827 π.Χ.

-

;-2890 π.Χ.

;-2890 π.Χ.

10-14 ή 30 έτη

ΝΙΝΕΤΖΕΡ (ΒΙΝΩΘΡΙΣ, ΒΙΟΦΙΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2827-2783 π.Χ.

-

2890-2845 π.Χ.

2890-; π.Χ.

36-45 έτη

ΟΥΝΕΓΚ (ΟΥΕΝΕΓΚ, ΟΥΑΤΖΕΝΕΣ, ΤΛΑΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2783-2780 π.Χ.

-

2845-; π.Χ.

-

3 ή 17-20 έτη

ΣΕΝΕΤΖΙ (ΣΕΘΕΝΗΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2780-2770 π.Χ. 2773-2753 π.Χ. ;-2875 π.Χ.

-

4-10 ή 20 έτη

ΣΕΚΧΕΜΙΜΠ (ΠΕΡΕΝΜΑΑΤ, ΣΝΕΦΕΡΚΑ, ΧΑΙΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2770-2762 π.Χ. - 2875-2858; π.Χ. -

8-17 έτη

ΣΕΘ ΠΕΡΙΜΠΣΕΝ (ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ, ΝΕΦΕΡΚΕΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2780-2754 π.Χ. - 2858;-2780 π.Χ. -

8-17 ή 26 έτη

ΧΟΡ ΧΑΣΕΧΕΜ (ΝΕΦΕΡΚΑΣΟΚΑΡ, ΣΕΣΩΧΡΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

2762-2754 π.Χ. 2762-2754 π.Χ. 2780-2760 π.Χ. -

6-8 ή 20 έτη

ΧΑΣΕΧΕΜΟΥΪ (ΧΟΥΤΖΙΕΦΑ, ΧΕΝΕΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2754-2727 π.Χ. ;-2686 π.Χ. 2770-2760 π.Χ. ;-2790 π.Χ.

10-27 έτη

ΝΕΜΠΟΥΪ (ΜΠΕΜΠΥ)

-

-

- - 2760-2735 π.Χ. ;-2790 π.Χ.

-

ΦΑΡΑΩ- 3η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2727-2655 π.Χ.) ή (2686-2575 π.Χ.) ή (2735-2630 π.Χ.) ή (2790-2694 π.Χ.)

ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΣΑΝΑΚΧΤ (ΝΕΜΠΚΑ, ΤΟΥΡΕΪΣ)

ΒΙΟΣ

-

2727-2709 π.Χ.

2686-; π.Χ.

2735-2715 π.Χ.

2790-2770 π.Χ.

9 ή 18-20 έτη

ΤΖΙΖΕΡ (ΤΖΟΖΕΡ, ΝΕΧΕΡΕΦΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2709-2690 π.Χ.

-

2700-2660 π.Χ.

2770-2730 π.Χ.

19-20 ή 40 έτη

ΣΕΧΕΜΧΕΤ (ΤΖΟΖΕΡ ΤΕΤΙ, ΜΕΣΟΧΡΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

2690-2684 π.Χ.

-

2660-2655 π.Χ.

2730-2724 π.Χ.

5-6 έτη

ΧΑΜΠΑ (ΣΕΤΖΕΣ, ΣΟΥΦΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

2684-2679 π.Χ.

-

2655-2650 π.Χ.

2724-2718 π.Χ.

5-6 έτη

ΧΟΥΝΙ (ΚΕΡΦΕΡΕΣ)

ΒΙΟΣ

-

2679-2655 π.Χ. ;-2575 π.Χ. 2650-2630 π.Χ.

2718-2694 π.Χ.

20-24 έτη

ΦΑΡΑΩ- 4η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2655-2484 π.Χ.) ή (2613-2494 π.Χ.) ή (2630-2510 π.Χ.) ή (2694-2563 π.Χ.)

ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΣΝΕΦΡΟΥ (ΣΝΕΦΕΡΟΥ, ΣΝΟΦΡΟΥ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2655-2607 π.Χ.

2613-2589 π.Χ.

2630-2609 π.Χ.

2694-2665 π.Χ.

21-29 ή 48 έτη

ΧΟΥΦΟΥ (ΧΕΩΨ, ΧΕΟΠΑΣ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2607-2573 π.Χ.

2589-2566 π.Χ.

2605-2580 π.Χ.

2665-2626 π.Χ.

23-34 ή 39 έτη

ΤΖΕΝΕΦΡΕ (ΡΕΤΖΕΝΤΕΦ, ΝΤΙΝΤΟΥΦΡΙ)

ΒΙΟΣ

-

2573-2565 π.Χ.

2566-2558 π.Χ.

2580-2570 π.Χ.

2626-2618 π.Χ.

8-10 έτη

ΧΕΦΡΕ (ΧΕΦΡΕΝ, ΧΕΦΡΗΝ, ΧΑΦΡΑ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2565-2525 π.Χ.

2558-2532 π.Χ.

2570-; π.Χ.

2618-2593 π.Χ.

25-40 ή 56 έτη

ΜΠΑΚΑ (ΜΠΙΧΕΡΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

2525-2521 π.Χ. 2532 π.Χ. -

-

1-4 έτη

ΜΕΝΚΟΥΡΕ (ΜΥΚΕΡΙΝΟΣ)

ΒΙΟΣ

-

2521-2493 π.Χ. 2532-2503 π.Χ. 2535-2515 π.Χ.

2593-2569 π.Χ.

20-29 έτη

ΣΕΨΕΣΚΑΦ

ΒΙΟΣ

-

2493-2486 π.Χ. 2503-2499 π.Χ. 2515-2510 π.Χ.

2569-2563 π.Χ.

4-7 έτη

ΠΤΑΧΤΖΕΝΤΕΦ (ΤΖΕΝΤΕΦΤΑΧ, ΤΑΜΦΤΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

2486-2484 π.Χ. 2499-2494 π.Χ. -

-

2-5 έτη

ΦΑΡΑΩ- 5η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2484-2336 π.Χ.) ή (2494-2345 π.Χ.) ή (2510-2350 π.Χ.) ή (2563-2364 π.Χ.)

ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΟΥΖΕΡΚΑΦ (ΟΥΖΕΡΧΕΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2484-2477 π.Χ.

2494-2487 π.Χ.

2510-2500 π.Χ.

2563-2555 π.Χ.

7-10 έτη

ΣΑΧΟΥΡΕ (ΣΕΦΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2477-2463 π.Χ.

2487-2475 π.Χ.

2500-2490 π.Χ.

2555-2541 π.Χ.

10-14 έτη

ΝΕΦΕΡΙΡΚΑΡΕ ΚΑΚΑΪ (ΝΕΦΕΡΧΕΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2463-2453 π.Χ.

2475-2455 π.Χ.

2490-2480 π.Χ.

2541-2521 π.Χ.

10-20 έτη

ΣΕΨΕΣΚΑΡΕ (ΣΙΣΙΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2453-2446 π.Χ.

2455-; π.Χ.

2480-2470 π.Χ.

2521-2514 π.Χ.

7-10 έτη

ΝΕΦΕΡΕΦΡΕ (ΡΕΝΕΦΕΡΕΦ, ΧΑΙΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2446-2443 π.Χ.

;-2445 π.Χ.

2470-2460 π.Χ.

2514-2494 π.Χ.

2-3 ή 20 έτη

ΝΙΟΥΣΕΡΕ ΙΝΙ (ΡΑΘΟΥΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2443-2418 π.Χ. 2445-2421 π.Χ. 2460-2430 π.Χ.

2494-2450 π.Χ.

24-44 έτη

ΜΕΝΚΑΟΥΧΟΡ ΚΑΪΟΥ (ΙΚΑΟΥΧΟΡ, ΜΕΝΧΕΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2418-2410 π.Χ. 2421-2414 π.Χ. 2430-2420 π.Χ.

2450-2441 π.Χ.

7-10 έτη

ΤΖΕΝΤΚΑΡΕ ΙΣΕΣΙ (ΤΑΝΧΕΡΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2410-2366 π.Χ. 2414-2375 π.Χ. 2420-2380 π.Χ.

2441-2397 π.Χ.

39-45 έτη

ΟΥΝΑΣ (ΟΥΝΙΣ, ΟΥΝΟΣ)

ΒΙΟΣ

-

2366-2336 π.Χ. 2375-2345 π.Χ. 2380-2350 π.Χ.

2397-2364 π.Χ.

30-33 έτη

ΦΑΡΑΩ- 6η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2336-2175 π.Χ.) ή (2345-2181 π.Χ.) ή (2350-2195 π.Χ.) ή (2364-2181 π.Χ.)

ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΤΕΤΙ (ΟΘΟΗΣ)

ΒΙΟΣ

-

2336-2306 π.Χ.

2345-2333 π.Χ.

2350-2330 π.Χ.

2364-2334 π.Χ.

12 ή 20-30 έτη

ΟΥΖΕΡΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

2306-2303 π.Χ.

2333-2331 π.Χ.

-

-

2-3 έτη

ΠΕΠΙ Α' ΜΕΡΙΡΕ (ΠΙΟΣ Α')

ΒΙΟΣ

-

2306-2256 π.Χ.

2331-2287 π.Χ.

2330-2280 π.Χ.

-

35-50 έτη

ΜΕΡΕΝΡΕ Α' ΝΕΜΤΙΕΜΣΑΦ (ΜΕΘΟΥΣΟΠΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

2256-2249 π.Χ.

2287-2278 π.Χ.

2280-2270 π.Χ.

-

7-10 έτη

ΠΕΠΙ Β' ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ (ΠΙΟΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

2249-2185 π.Χ.

2278-2184 π.Χ.

2270-2200 π.Χ.

-

64-70 ή 94 έτη

ΜΕΡΕΝΡΕ Β' ΝΕΜΤΙΕΜΣΑΦ

ΒΙΟΣ

-

2185-2184 π.Χ. 2184 π.Χ.

2200 π.Χ.

-

1-2 έτη

ΝΕΙΤΙΚΡΕΤ (ΝΙΤΟΚΡΙΣ)

-

-

2184-2183 π.Χ. 2184-2181 π.Χ. 2200-2195 π.Χ.

;-2181 π.Χ.

2-5 έτη

ΝΕΦΕΡΚΑ

-

-

2183-2182 π.Χ. - -

-

2 έτη

ΝΕΦΕΡ

-

-

2182-2181 π.Χ. - -

-

2 έτη

ΙΜΠΙ Α'

-

-

2181-2176 π.Χ. - -

-

5 έτη

(ΑΓΝΩΣΤΟΣ)

-

-

2176-2175 π.Χ. - -

-

2 έτη

ΦΑΡΑΩ- 7η & 8η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2175-2140 π.Χ.) ή (2181-2160 π.Χ.) ή (2195-2160 π.Χ.) ή (2181-; π.Χ.)

ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ- 7η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΝΕΤΣΕΡΚΑΡΕ ΣΙΠΤΑΧ

ΒΙΟΣ

-

2175-; π.Χ.

2181-; π.Χ.

2195-; π.Χ.

2181-; π.Χ.

3 έτη

ΜΕΝΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

1 έτος

ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ Β'

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ ΝΕΜΠΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΤΖΕΝΤΚΑΡΕ ΣΕΜΑΪ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ ΧΕΝΤΟΥ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΜΕΡΕΝΧΟΡ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΕΦΕΡΚΑΜΙΝ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΙΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ ΤΕΡΕΡΟΥ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΕΦΕΡΚΑΧΟΡ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΦΑΡΑΩ- 8η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ ΠΕΡΙΣΕΝΕΜΠ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

;-2173 π.Χ.

-

ΝΕΦΕΡΚΑΜΙΝ ΑΝΟΥ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΚΑΚΑΡΕ ΙΜΠΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

2 έτη

ΝΕΦΕΡΚΑΟΥΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

4 έτη

ΝΕΦΕΡΚΑΟΥΧΟΡ ΚΑΠΟΥΪΜΠΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

1-2 έτη

ΝΕΦΕΡΙΡΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

;-2140 π.Χ.

;-2160 π.Χ.

;-2160 π.Χ.

-

1-2 έτη

ΦΑΡΑΩ- 9η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2140-2100 π.Χ.) ή (2160-2130 π.Χ.) ή (2160-2137 π.Χ.)

ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΜΕΡΙΜΠΡΕ ΧΕΤΙ Α' (ΑΧΘΟΗΣ Α')

ΒΙΟΣ

-

2140-; π.Χ. 2160-; π.Χ. 2160-; π.Χ.

;-2160 π.Χ.

-

ΝΕΦΕΡΚΑΡΕ Γ'

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΕΜΠΚΑΟΥΡΕ ΧΕΤΙ Β' (ΑΧΘΟΗΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

30 έτη

ΣΕΤΟΥΤ (ΣΕΝΕΝ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

;-2120 π.Χ.

30 έτη

ΟΥΑΧΚΑΡΕ ΧΕΤΙ Γ' (ΑΧΘΟΗΣ Γ')

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

2095-2075 π.Χ.

20-50 έτη

ΧΕΤΙ Δ' (ΑΧΘΟΗΣ Δ')

-

-

;-2100 π.Χ. - -

-

-

ΖΕΝΤ...

-

-

-

;-2130 π.Χ.

;-2137 π.Χ.

-

-

ΦΑΡΑΩ- 10η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2100-2017 π.Χ.) ή (2130-2040 π.Χ.) ή (2137-; π.Χ.) ή (;-2060 π.Χ.)

ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΧΕΤΙ Ε' (ΑΧΘΟΗΣ Ε')

-

-

2100 π.Χ.-; 2130-; π.Χ.-; 2137-; π.Χ.

-

-

ΜΕΡΙ...

-

-

- - -

-

-

ΣΕ...ΡΕ ΧΕΤΙ

-

-

- - -

-

-

ΧΕΤΙ ΣΤ' (ΑΧΘΟΗΣ ΣΤ')

-

-

- - -

-

-

ΧΕΤΙ Ζ' (ΑΧΘΟΗΣ Ζ')

-

-

- - -

-

-

ΜΕΡΙΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

;-2017 π.Χ.

;-2040 π.Χ.

-

;-2060 π.Χ.

35 έτη

ΦΑΡΑΩ- 11η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(2130-1983 π.Χ.) ή (2134-1991 π.Χ.) ή (2137;-1994 π.Χ.) ή (2133;-1991 π.Χ.)

ΜΕΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΜΕΝΤΟΥΧΟΤΕΠ Α'

ΒΙΟΣ

-

2130-2117 π.Χ.

2134-; π.Χ.

;-2137 π.Χ.

;-2133 π.Χ.

13 έτη

ΑΝΤΕΦ Α' (ΙΝΤΕΦ Α')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

2117-2105 π.Χ.

;-2118 π.Χ.

2137-2121 π.Χ.

2133-2118 π.Χ.

12-16 έτη

ΑΝΤΕΦ Β' (ΙΝΤΕΦ Β')

ΒΙΟΣ

-

2105-2057 π.Χ.

2118-2069 π.Χ.

2121-2072 π.Χ.

2117-2069 π.Χ.

48-49 έτη

ΑΝΤΕΦ Γ' (ΙΝΤΕΦ Γ')

ΒΙΟΣ

-

2057-2049 π.Χ.

2069-2061 π.Χ.

2072-2064 π.Χ.

2068-2061 π.Χ.

7-8 έτη

ΜΕΝΤΟΥΧΟΤΕΠ Β' ΝΕΜΠΕΠΕΤΡΕ

ΒΙΟΣ

-

2049-1999 π.Χ.

2061-2010 π.Χ.

2064-2013 π.Χ.

2060-2010 π.Χ.

50-51 έτη

ΜΕΝΤΟΥΧΟΤΕΠ Γ' ΣΑΝΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1999-1987 π.Χ.

2010-1998 π.Χ.

2013-2001 π.Χ.

2009-1998 π.Χ.

11-12 έτη

ΜΕΝΤΟΥΧΟΤΕΠ Δ' ΝΕΜΠΤΑΟΥΪΡΕ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1987-1983 π.Χ.

1998-1991 π.Χ.

2001-1994 π.Χ.

1997-1991 π.Χ.

4-7 έτη

ΑΝΤΕΦ ΚΑΚΑΡΕ

-

-

- - -

-

-

ΛΙΜΠΧΕΝΕΤΡΕ

-

-

- - -

-

-

ΣΕΓΚΕΡΣΕΝΙ

-

-

- - -

-

-

ΦΑΡΑΩ- 12η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1983-1778 π.Χ.) ή (1991-1802 π.Χ.) ή (1994-1797 π.Χ.) ή (1991-1786 π.Χ.)

ΜΕΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ Α' ΣΕΧΕΤΕΡΙΜΠΡΕ (ΑΜΜΕΝΕΜΗΣ Α')

ΒΙΟΣ

-

1983-1953 π.Χ.

1991-1962 π.Χ.

1994-1964 π.Χ.

1991-1962 π.Χ.

29-30 έτη

ΣΕΝΟΥΣΤΡΕΤ Α' ΧΕΠΕΡΚΑΡΕ (ΣΕΣΩΣΤΡΙΣ Α')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1963-1916 π.Χ.

1971-1926 π.Χ.

1964-1919 π.Χ.

1971-1928 π.Χ.

43-47 έτη

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ Β' ΝΕΜΠΚΑΟΥΡΕ (ΑΜΜΕΝΕΜΗΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

1919-1885 π.Χ.

1929-1895 π.Χ.

1919-1881 π.Χ.

1929-1895 π.Χ.

34-38 έτη

ΣΕΝΟΥΣΤΡΕΤ Β' ΧΕΧΕΠΕΡΕ (ΣΕΣΩΣΤΡΙΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

1888-1878 π.Χ.

1897-1878 π.Χ.

1881-1873 π.Χ.

1897-1878 π.Χ.

8-19 έτη

ΣΕΝΟΥΣΤΡΕΤ Γ' ΧΑΚΑΟΥΡΕ (ΣΕΣΩΣΤΡΙΣ Γ')

ΒΙΟΣ

-

1879-1840 π.Χ.

1878-1839 π.Χ.

1872-1854 π.Χ.

1878-1843 π.Χ.

18 ή 35-39 έτη

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ Γ' ΝΙΜΑΤΑΡΕ (ΑΜΜΕΝΕΜΗΣ Γ')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1840-1793 π.Χ.

1860-1814 π.Χ.

1853-1809 π.Χ.

1842-1797 π.Χ.

44-47 έτη

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ Δ' ΜΑΧΕΡΟΥΡΕ (ΑΜΜΕΝΕΜΗΣ Δ')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1794-1782 π.Χ.

1815-1806 π.Χ.

1809-1800 π.Χ.

1798-1790 π.Χ.

8-9 ή 12 έτη

ΝΕΦΡΟΥΣΟΜΠΕΚ (ΣΟΜΠΕΚΝΕΦΡΟΥ) (ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1782-1778 π.Χ.

1806-1802 π.Χ.

1800-1797 π.Χ.

1789-1786 π.Χ.

3-4 έτη

ΦΑΡΑΩ- 13η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1776-1625 π.Χ.) ή (1803-1649 π.Χ.) ή (1797-; π.Χ.) ή (1786-; π.Χ.)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΟΥΕΓΚΑΦ ΚΟΥΤΑΟΥΪΡΕ (ΟΥΓΚΑΦ)

ΒΙΟΣ

-

1776-1774 π.Χ.

1794-1757; π.Χ.

1797-; π.Χ.

1786-; π.Χ.

2 ή 37; έτη

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ ΣΕΝΜΠΟΥΦ

ΒΙΟΣ

-

1773-1768 π.Χ.

1800-1796 π.Χ.

-

-

4-5 έτη

ΣΕΧΕΜΡΕ ΚΟΥΤΑΟΥΪ (ΠΑΝΖΕΝΙ)

ΒΙΟΣ

-

1767-1761 π.Χ.

1803-1800 π.Χ.

-

-

3-6 έτη

ΝΕΡΙΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1796 π.Χ.

-

-

1 έτος

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ Ε' ΣΕΧΕΜΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1761-1758 π.Χ.

1796-1793 π.Χ.

-

-

3 έτη

ΑΜΕΝΙ ΚΕΜΟΥ (ΣΕΧΕΤΕΡΙΜΠΡΕ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1758-1757 π.Χ.

1793-1788 π.Χ.

-

-

2-5 έτη

ΙΟΥΦΕΝΙ (ΙΟΥΦΝΙ)

ΒΙΟΣ

-

1756 π.Χ.

1788 π.Χ.

-

-

1 έτος

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ ΣΤ' ΣΕΝΧΙΜΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1756-1750 π.Χ.

1788-1785 π.Χ.

-

-

3-6 έτη

ΝΕΜΠΝΟΥΝ ΣΕΜΕΝΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1750-1748 π.Χ.

1785 π.Χ.

-

-

1-2 έτη

ΧΟΡΝΕΝΤΖΧΕΡΙΟΤΕΦ

-

-

1748-1745 π.Χ.

1783-1781 π.Χ.

-

-

2-3 έτη

ΣΟΥΑΤΖΚΑΡΕ Α'

ΒΙΟΣ

-

1745-1743 π.Χ.

1781 π.Χ. -

-

1-2 έτη

ΝΕΤΖΕΜΙΜΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1742 π.Χ.

1780 π.Χ. -

-

1 έτος

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Α' ΧΑΑΝΧΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1741-1738 π.Χ.

1780-1777 π.Χ. -

-

3 έτη

ΡΕΝΙΣΕΝΕΜΠ (ΡΕΝΣΕΝΕΜΠ) ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ

ΒΙΟΣ

-

1736 π.Χ.

1777 π.Χ. -

-

1 έτος

ΧΟΡ Α' ΑΓΙΜΠΡΕ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1736-1731 π.Χ.

1777-1775 π.Χ.

-

-

2-5 έτη

ΣΕΧΕΜΡΕ ΚΟΥΤΑΟΥΪ ΚΑΜΠΑΟΥ

ΒΙΟΣ

-

-

1775-1772 π.Χ.

-

-

2-3 έτη

ΤΖΕΝΤΚΕΠΕΡΟΥ

ΒΙΟΣ

-

-

1772-1770 π.Χ.

-

-

2 έτη

ΣΕΜΠΕΚΑΪ (ΣΕΜΠΚΑΪ)

ΒΙΟΣ

-

-

1770 π.Χ.

-

-

1 έτος

ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ Ζ' (ΣΕΤΖΕΦΑΚΑΡΕ ΚΕΪ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1731-1724 π.Χ.

1770-1765 π.Χ.

-

-

5-7 έτη

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Β' ΑΜΕΝΕΧΜΕΤ

ΒΙΟΣ

-

1724-1718 π.Χ.

-

-

-

6 έτη

ΧΕΝΤΖΕΡ

ΒΙΟΣ

-

1718-1712 π.Χ.

1764-1759 π.Χ.

-

-

5-6 έτη

ΙΜΙΡΑΜΕΖΑ (ΙΜΙΡΙΜΕΣΟΥ, ΜΕΡΜΕΖΑ)

ΒΙΟΣ

-

1712-1710 π.Χ.

1759-; π.Χ.

-

-

2 έτη

ΑΝΤΕΦ Δ' (ΣΕΧΕΤΕΠΚΑΡΕ ΙΝΤΕΦ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1709 π.Χ.

-

-

-

1 έτος

ΣΕΘ Α' ΜΕΡΙΜΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1708 π.Χ.

-

-

-

1 έτος

ΙΜΠΙ Β'

-

-

-

- -

-

-

ΑΑΚΕΝΙ

-

-

-

- -

-

-

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Γ' ΣΕΚΕΜΡΕΣΕΒΤΖΙΤΑΟΥΪ

ΒΙΟΣ

-

1708-1705 π.Χ.

1740;

-

-

3-4 έτη

ΝΕΦΕΡΧΟΤΕΠ Α' ΧΑΣΕΧΕΜΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1705-1694 π.Χ.

1740-1729 π.Χ.

-

-

11 έτη

ΣΑΧΑΘΟΡ (ΣΙΧΑΘΟΡ) ΜΕΝΒΑΤΖΙΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1694 π.Χ.

-

-

-

1 έτος

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Δ' ΚΑΝΕΦΕΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1693-1685 π.Χ.

-

-

-

8-10 έτη

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Ε' ΜΕΡΧΟΤΕΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1685-1680 π.Χ.

-

-

-

3-5 έτη

ΟΥΑΧΙΜΠΡ ΙΜΠΙΑΟΥ (ΤΖΑΪΜΠ)

ΒΙΟΣ

-

1680-1669 π.Χ.

-

-

-

10-11 έτη

ΜΕΡΝΕΦΕΡΕ ΑΪ Α'

ΒΙΟΣ

-

1669-1656 π.Χ.

1701-1677 π.Χ.

-

-

13-24 έτη

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ ΣΤ' ΚΑΧΟΤΕΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1656-1654 π.Χ.

1719-1715 π.Χ.

-

-

2-4 έτη

ΙΝΙ Α' ΜΕΡΧΟΤΕΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1654 π.Χ.

1677-1675 π.Χ.

-

-

1-2 έτη

ΣΑΝΧΕΡΝΕ ΣΟΥΑΤΖΕΤΟΥ

ΒΙΟΣ

-

1654-1651 π.Χ.

1675-1672 π.Χ.

-

-

3 έτη

ΝΕΦΕΡΧΟΤΕΠ Β' ΜΕΡΣΕΧΕΜΡΕ ΙΝΕΝΤ

ΒΙΟΣ

-

1650-1647 π.Χ.

1672-1669 π.Χ.

-

-

3 έτη

ΣΟΥΑΤΖΙΚΑΡΕ ΧΟΡΙ (ΧΟΡ Β')

ΒΙΟΣ

-

1647-1946 π.Χ.

1669-1964 π.Χ.

-

-

1 ή 5 έτη

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Ζ' ΜΕΡΚΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1644-1642 π.Χ.

1664-1663 π.Χ.

-

-

2 έτη

ΝΤΕΝΤΟΥΜΟΣΕ Α' ΤΖΕΝΤΧΕΤΕΠΡΕ (ΝΤΙΝΤΟΥΜΕΣ)

ΒΙΟΣ

-

1641-1638 π.Χ.

-

-

-

3 έτη

ΙΜΠΙ Γ'

-

-

-

-

-

-

-

ΧΟΡ Γ'

-

-

-

-

-

-

-

ΣΕ...ΚΑΡΕ

-

-

-

- -

-

-

ΣΙΟΥΧΕΝΡΕ ΣΕΝΕΜΠΜΙΟΥ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΜΕΡΙΧΕΠΕΡΕ (ΜΕΡΚΧΕΠΕΡΕ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΜΕΡΙΚΑΡΕ (ΜΕΡΚΑΡΕ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΣΕΝΟΥΣΤΡΕΤ Δ' ΣΕΝΕΦΕΡΙΜΠΡΕ (ΣΕΣΩΣΤΡΙΣ Δ')

ΒΙΟΣ

-

-

- -

-

-

ΤΖΕΝΤΑΝΧΡΕ ΜΟΝΤΕΜΣΑΦ

ΒΙΟΣ

-

-

- -

-

-

ΝΕΦΕΡΧΟΤΕΠ Γ' ΣΕΧΕΜΡΕ ΣΑΝΧΤΑΟΥΪ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΜΕΝΤΟΥΧΟΤΕΠ Ε' ΣΙΟΥΤΖΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1655; π.Χ.

-

-

-

ΝΕΡΚΑΡΕ

-

-

-

-

-

-

-

ΟΥΖΕΡΜΟΝΤΟΥ

-

-

-

-

-

-

-

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Η' ΣΕΧΕΜΡΕ ΣΙΟΥΣΕΡΤΑΟΥΪ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

16 έτη

ΙΝΙ Β' ΜΕΡΣΕΠΣΕΣΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΜΕΝΤΟΥΧΟΤΕΠ ΣΤ' ΜΕΡΑΝΧΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

- -

-

-

ΣΕΝΑΪΜΠ ΜΕΝΧΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

- -

-

-

ΣΟΜΠΕΚΧΟΤΕΠ Θ' ΜΑΑΡΕ

-

-

-

- -

-

-

ΟΥΠΟΥΑΟΥΤΕΜΣΑΦ (ΣΕΧΕΜΡΕ ΝΕΦΕΡΧΟΥ)

-

-

-

- -

-

-

ΧΟΡ ΜΕΡΙΤΑΟΥΪ

-

-

-

-

-

-

-

ΤΣΟΥΪΚΕΡ

-

-

-

-

-

-

-

ΣΕΝΧΠΤΑΧ (ΣΑΝΧΠΤΑΧ) ΣΕΧΕΚΕΝΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

- -

-

-

ΣΑΚΑΡΕ

-

-

;-1625 π.Χ.

;-1649 π.Χ.

-

-

-

ΦΑΡΑΩ- 14η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1710-1590 π.Χ.) ή (1805-1650 π.Χ.) ή (;-1634 π.Χ.) ή (;-1633 π.Χ.)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

ΓΙΑΚΜΠΙΜΠ ΣΕΧΕΝΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1805-1780 π.Χ.

-

- 25 έτη

ΓΙΑΜΟΥ ΝΟΥΜΠΟΣΕΡΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1780-1770 π.Χ.

-

- 10 έτη

ΚΟΥΑΡΕΧ ΚΑΒΟΣΕΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1770-1760 π.Χ.

-

- 10 έτη

ΑΜΜΟΥ ΑΧΟΤΕΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1760-1745 π.Χ.

-

- 3-4 ή 15 έτη

ΣΕΣΙ ΜΑΑΪΜΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1745-1705 π.Χ.

-

- 19 ή 40 έτη

ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΧΑΡ ΜΕΡΟΥΣΕΡΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- -

ΦΑΡΑΩ- 14η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

ΝΕΧΕΣΙ ΑΣΕΧΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1705 π.Χ.;

1705 π.Χ.;

-

- -

ΧΑΤΙΡΕ (ΚΑΚΕΡΕΒΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΝΕΜΠΦΟΥΤΡΕ (ΝΕΜΠΕΦΟΥΡΕ)

-

-

-

-

-

-

1 έτος

ΣΕΧΕΜΠΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

1704-1699 π.Χ.;

-

- 3-4 έτη

ΜΕΡΤΖΕΦΑΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1699 π.Χ.;

1699 π.Χ.;

-

- 3-4 έτη

ΣΙΟΥΤΖΚΑΡΕ Γ'

ΒΙΟΣ

-

1699 π.Χ.;

1699 π.Χ.;

-

-

1 έτος

ΝΕΜΠΤΖΕΦΑΡΕ

-

-

1694 π.Χ.; 1694 π.Χ.;

-

- -

ΟΥΜΠΕΝΡΕ

-

-

1690 π.Χ.; 1690 π.Χ.;

-

- -

ΑΤΙΜΠΡΕ (ΑΟΥΪΜΠΡΕ Β')

-

-

-

-

-

- -

ΧΕΡΙΜΠΡΕ

-

-

-

-

-

- -

ΝΕΜΠΣΕΝΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

1 έτος

ΣΕΧΕΠΕΡΕΝΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

0,2 έτη

ΝΤΖΕΝΤΧΕΡΟΥΡΕ

-

-

-

-

-

- -

ΣΑΝΧΙΜΠΡΕ Β'

-

-

-

-

-

- -

ΚΑΝΕΦΕΡΤΟΥΜΡΕ (ΝΕΦΕΡΤΟΥΜΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΣΕΧΕΜ...ΡΕ

-

-

-

-

-

- -

ΚΑΚΕΜΕΤΡΕ (ΚΑΚΕΜΟΥΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΝΕΦΕΡΙΜΠΡΕ

-

-

-

-

-

- -

Α... (Ι...ΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΤΣΑ...ΡΕ (ΚΑΚΑΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΑΝΧΚΑΡΕ (ΑΚΑΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΣΕΜΕΝΡΕ (ΧΑΠΟΥ ΣΕΜΕΝΕΝΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΤΖΕΝΤΚΑΡΕ (ΑΝΑΤΙ ΤΖΕΝΤΚΑΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΣΕΝΕΦΕΡΕ

-

-

-

-

-

- -

ΜΕΝΙΜΠΡΕ (ΜΕΝ...ΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΙΝΕΝΕΚ...

-

-

-

-

-

- -

ΙΝΕΜΠ...

-

-

-

-

-

- -

ΧΕΜΠΙ

-

-

-

-

-

- -

ΣΑ

-

-

-

-

-

- -

ΧΕΠΟΥ

-

-

-

-

-

- -

ΖΕΜΣΟΥ

-

-

-

-

-

- -

ΜΕΝΙ

-

-

-

-

-

- -

ΟΥΡΚΑΪ

-

-

-

-

-

- -

ΑΝΑΤΙ

-

-

-

-

-

- -

ΜΠΕΜΠΝΟΥΜ (ΜΠΕΜΠΝΕΜ, ΜΠΑΜΠΝΟΥΜ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΝΕΜΠΜΑΑΤΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΙΟΥΦ...

-

-

-

-

-

- -

ΣΕΘ Β'

-

-

-

-

-

- -

ΣΙΝΟΥ

-

-

-

-

-

- -

ΧΟΡ Δ'

-

-

-

-

-

- -

ΝΙΜΠΕΦ

-

-

-

-

-

- -

ΠΕΝΕΣΤΕΝΣΕΠΤΙ

-

-

-

-

-

- -

ΧΕΡΧΕΜΟΥΤΖΕΠΣΟΥΤ

-

-

-

-

-

- -

ΤΣΙΧΕΜΟΥΤ

-

-

;-1590 π.Χ.

;-1650 π.Χ.

;-1634 π.Χ.

;-1633; π.Χ.

-

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

ΝΟΥΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΣΕΝΕΧ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΣΕΝΣΕΚ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΟΥΑΖΑΝΤ

ΒΙΟΣ

-

-

1700 π.Χ.

-

- 3-4 έτη

ΧΑΜΟΥΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- -

ΓΙΑΚΑΡΕΜΠ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- -

ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΧΑΡ ΜΕΡΟΥΣΕΡΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- -

ΦΑΡΑΩ- 15η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (ΥΞΩΣ)

(1624-1514 π.Χ.) ή (1650-1522 π.Χ.) ή (1634-1526 π.Χ.) ή (1633-; π.Χ.)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΣΑΛΑΤΙΣ (ΣΑΛΙΤΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

1624-1604 π.Χ.

1650-; π.Χ.

1634-; π.Χ. 1633-; π.Χ.

19-20 έτη

ΜΠΝΟΝ (ΜΠΕΟΝ, ΖΕΖΙ)

-

-

1604-1594 π.Χ.

-

-

-

10 έτη

ΓΙΑΚΟΜΠΝΕΡ (ΓΙΑΚΟΜΠΧΕΡ, ΣΑΚΙΡ ΧΑΡ)

ΒΙΟΣ

-

1594-1586 π.Χ.

-

-

-

8 έτη

ΧΙΑΝ

ΒΙΟΣ

-

1586-1566 π.Χ.

1610-1580 π.Χ.

-

-

20-30 έτη

ΑΠΕΠΙ (ΙΠΕΠΙ, ΑΠΟΦΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

1566-1526 π.Χ.

1575-1540 π.Χ.

-

-

35-40 έτη

ΧΑΜΟΥΝΤΙ

ΒΙΟΣ

-

1526-1514 π.Χ.

1534-1522 π.Χ.

;-1526; π.Χ.

-

8-12 έτη

ΦΑΡΑΩ- 16η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1620-1540 π.Χ.) ή (1650-1580 π.Χ.)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΑΝΑΤ ΧΕΡ

ΒΙΟΣ

-

1620-; π.Χ. 1650-; π.Χ. - - -

ΑΠΕΡ ΑΝΑΤ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΣΕΜΚΕΝ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΣΟΚΑΡ ΧΟΡ (ΣΑΚΙΡ ΧΑΡ)

ΒΙΟΣ

-

1594-1586 π.Χ.

-

-

-

8 έτη

ΜΑΑΪΜΠΡΕ ΣΕΣΙ

ΒΙΟΣ

-

- - - - 3 ή 19 έτη

ΓΙΑΜΟΥ ΝΟΥΜΠΟΣΕΡΡΕ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- 10 έτη

ΓΙΑΚΟΜΠΑΑΜ (ΓΙΑΚΟΜΠΝΕΡ, ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΧΑΡ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

-

ΓΙΑΚΕΜΠΜΟΥ

-

-

-

-

-

- -

ΑΜΟΥ ΧΑΪΟΥΣΕΡΡΕ

ΒΙΟΣ

-

- - - - -

ΠΕΠΙ Γ' ΣΕΝΕΦΕΡΑΝΧΡΕ

ΒΙΟΣ

-

- -

-

-

-

ΝΕΜΠΜΑΑΤΡΕ

ΒΙΟΣ

-

- - - - -

ΑΑΧΕΤΕΠΡΕ (ΑΑΧΟΤΕΠΡΕ)

ΒΙΟΣ

-

- -

-

-

-

ΑΑΝΕΤΣΕΡΙΡΕ (ΑΝΕΤΡΙΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΜΕΡΙΜΠΡΕ

-

-

-

-

-

- -

ΝΕΜΠΟΥΑΝΧΡΕ (ΝΕΜΠΑΝΧΡΕ)

-

-

-

-

-

- -

ΝΙΚΑΡΕ Β'

ΒΙΟΣ

-

- -

-

-

-

ΚΑΡΑΚΑΡΕ

-

-

-

-

-

- -

ΣΑΡΕΚ (ΣΑΛΕΝΤ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- 3-4 έτη

ΟΥΑΖΑ (ΟΥΑΖΑΝΤ, ΟΥΑΤΖΕΝΤ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- 3-4 έτη

ΚΟΥΡ

-

-

-

-

-

- -

ΣΕΝΕΣ (ΣΕΝΕΧ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

- -

ΜΠΕΜΠ ΑΝΧ (ΜΠΕΜΠΙΑΝΧ ΣΙΟΥΣΕΡΕΝΡΕ)

ΒΙΟΣ

-

-

1603-1591 π.Χ.

-

- 12 έτη

ΙΝΕΚ

-

-

-

-

-

- -

ΧΙΜΠΕ

-

-

-

-

-

- -

ΑΠΕΝΤ

-

-

-

-

-

- -

ΧΑΠΙ

-

-

-

-

-

- -

ΣΕΜΣΟΥ

-

-

-

-

-

- -

ΜΕΝΙ...

-

-

-

-

-

- -

ΟΥΕΡΚΑ

-

-

-

-

-

- -

ΦΑΡΑΩ- 17η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1619-1534 π.Χ.) ή (1585-1550 π.Χ.) ή (1634-1543 π.Χ.) ή (1650-1580 π.Χ.)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΑΝΤΕΦ Ε' (ΙΝΤΕΦ) ΝΕΜΠΧΕΠΕΡΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1619-1616 π.Χ.

1571-1560 π.Χ.

- -

3-11 έτη

ΡΑΧΟΤΕΠ ΣΕΧΕΜΡΕ ΓΟΥΑΚΑΟΥ

ΒΙΟΣ

-

1616-1613 π.Χ.

1580-1576 π.Χ.

1634-; π.Χ. ;-1650 π.Χ. 3-4 έτη

ΣΕΜΠΕΚΕΜΣΑΦ Α' ΣΕΧΕΜΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1613-1597 π.Χ.

-

-

-

6-7 έτη

ΤΖΕΧΟΥΤΙ

ΒΛ.

-

1597 π.Χ. - -

-

1 έτος

ΜΕΝΤΟΥΧΟΤΕΠ Ζ' ΣΑΝΧΕΝΡΕ

ΒΛ.

-

1596 π.Χ.

-

-

-

1 έτος

ΝΙΜΠΙΡΑΟΥ Α' (ΝΙΜΠΙΡΙΕΡΟΥΤ Α')

ΒΛ.

-

1595-1576 π.Χ.

-

-

-

19 έτη

ΝΙΜΠΙΡΑΟΥ Β' (ΝΙΜΠΙΡΙΕΡΟΥΤ Β')

ΒΛ.

-

1576 π.Χ.

-

-

-

1 έτος

ΣΕΜΕΝΕΝΡΕ

ΒΛ.

-

1575 π.Χ.

-

-

-

1 έτος

ΣΙΟΥΣΕΡΕΝΡΕ

ΒΛ.

-

1574-1966 π.Χ.

-

-

-

8 έτη

ΣΕΜΠΕΚΕΜΣΑΦ Β' ΣΕΧΕΜΡΕ ΣΕΝΤΑΟΥΪ

ΒΙΟΣ

-

1566-1559 π.Χ. 1570 π.Χ. -

-

7 έτη

ΑΝΤΕΦ ΣΤ' (ΙΝΤΕΦ) ΣΕΧΕΜΡΕ ΓΟΥΕΠΜΑΑΤ

ΒΙΟΣ

-

1559-1549 π.Χ.

1573-1571 π.Χ.

- -

2-10 έτη

ΑΝΤΕΦ Ζ' (ΙΝΤΕΦ) ΣΕΧΕΜΡΕ ΧΕΡΟΥΧΙΡΜΑΑΤ

ΒΙΟΣ

-

1548 π.Χ.

1560 π.Χ.

- -

1 έτος

ΤΑΟ Α' ΣΝΑΧΤΕΝΡΕ ΑΧΜΟΣΕ

ΒΙΟΣ

-

1548-1545 π.Χ.

-

-

-

1-3 έτη

ΤΑΟ Β' ΣΕΚΕΝΕΝΡΕ

ΒΙΟΣ

-

1545-1540 π.Χ.

1560-1558 π.Χ.

-

-

2-3 έτη

ΚΑΜΟΣΕ (ΚΑΜΩΣΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

1540-1534 π.Χ.

1555-1550 π.Χ.

;-1543 π.Χ. ;-1580 π.Χ.

5 έτη

ΦΑΡΑΩ- 18η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1534-1293 π.Χ.) ή (1549-1292 π.Χ.) ή (1552-1292 π.Χ.) ή (1570-1320 π.Χ.)

ΝΕΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΑΧΜΟΣΕ Α' (ΑΧΜΩΣΙΣ Α')

ΒΙΟΣ

-

1534-1508 π.Χ.

1549-1524 π.Χ.

1552-1526 π.Χ.

1570-1546 π.Χ.

24-26 έτη

ΑΜΕΝΧΟΤΕΠ Α' (ΑΜΕΝΩΦΙΣ Α')

ΒΙΟΣ

-

1508-1484 π.Χ.

1524-1503 π.Χ.

1526-1506 π.Χ.

1546-1526 π.Χ.

20-24 έτη

ΤΟΥΘΜΟΣΕ Α' (ΤΟΥΘΜΩΣΙΣ Α')

ΒΙΟΣ

-

1484-1472 π.Χ. 1503-1493 π.Χ. 1506-1493 π.Χ. 1525-1512 π.Χ.

10-13 έτη

ΤΟΥΘΜΟΣΕ Β' (ΤΟΥΘΜΩΣΙΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

1472-1466 π.Χ. 1493-1479 π.Χ. 1493-1478 π.Χ. 1512-1504 π.Χ.

6-15 έτη

ΧΑΤΣΕΠΣΟΥΤ (ΧΑΤΣΕΨΟΥΔΗΣ) (ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΒΙΟΣ

-

1466-1444 π.Χ. 1479-1458 π.Χ. 1478-1557 π.Χ. 1503-1482 π.Χ.

21-22 έτη

ΤΟΥΘΜΟΣΕ Γ' (ΤΟΥΘΜΩΣΙΣ Γ')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1466-1412 π.Χ. 1479-1425 π.Χ. 1478-1424 π.Χ. 1504-1450 π.Χ.

54 έτη

ΑΜΕΝΧΟΤΕΠ Β' (ΑΜΕΝΩΦΙΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

1414-1388 π.Χ.

1425-1398 π.Χ.

1424-1398 π.Χ.

1450-1425 π.Χ.

25-27 έτη

ΤΟΥΘΜΟΣΕ Δ' (ΤΟΥΘΜΩΣΙΣ Δ')

ΒΙΟΣ

-

1388-1378 π.Χ. 1398-1388 π.Χ. 1397-1387 π.Χ. 1425-1405 π.Χ.

10-20 έτη

ΑΜΕΝΧΟΤΕΠ Γ' (ΑΜΕΝΩΦΙΣ Γ')

ΒΙΟΣ

-

1378-1339 π.Χ.

1388-1350 π.Χ.

1387-1348 π.Χ.

1405-1367 π.Χ.

38-39 έτη

ΑΜΕΝΧΟΤΕΠ Δ' ΑΚΕΝΑΤΕΝ (ΑΜΕΝΩΦΙΣ Δ')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1339-1322 π.Χ.

1351-1334 π.Χ.

1348-1331 π.Χ.

1379-1362 π.Χ.

17 έτη

ΣΜΕΝΚΑΡΕ (ΣΜΕΝΚΕΡΙΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

1324-1321 π.Χ.

1335-1334 π.Χ.

-

1363-1362 π.Χ.

2-3 έτη

ΝΕΦΕΡΝΕΦΕΡΟΥΤΕΝ (ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ) (ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

1334-1332 π.Χ.

-

-

2 έτη

ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1321-1311 π.Χ.

1332-1323 π.Χ.

1339-1329 π.Χ. 1361-1352 π.Χ.

9-10 έτη

ΑΪ Β' ΚΕΠΕΡΚΕΠΕΡΟΥΡΕ (ΑΙΓΙΣ Β')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1311-1307 π.Χ.

1323-1319 π.Χ.

1329-1325 π.Χ. 1352-1348 π.Χ.

4 έτη

ΧΟΡΕΜΧΕΜΠ (ΩΡΟΧΕΒΙΣ)

ΒΙΟΣ

-

1307-1292 π.Χ.

1319-1292 π.Χ.

1325-1292 π.Χ. 1348-1320 π.Χ.

15 ή 27-33 έτη

ΦΑΡΑΩ- 19η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1293-1188 π.Χ.) ή (1292-1189 π.Χ.) ή (1292-1186 π.Χ.) ή (1320-1200 π.Χ.)

ΝΕΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΡΑΜΕΣΗΣ Α' (ΡΑΜΣΗΣ Α')

ΒΙΟΣ

-

1293-1291 π.Χ.

1292-1290 π.Χ.

1292-1291 π.Χ.

1320-1318 π.Χ.

1-2 έτη

ΣΕΤΙ Α' (ΣΕΘΟΣ Α')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1291-1279 π.Χ.

1290-1279 π.Χ.

1290-1279 π.Χ.

1318-1304 π.Χ.

11-12 ή 14 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Β' (ΡΑΜΣΗΣ Β')

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1279-1213 π.Χ.

1279-1213 π.Χ.

1279-1212 π.Χ.

1304-1237 π.Χ.

66-67 έτη

ΜΕΡΝΕΦΘΑ (ΜΕΡΝΕΠΤΑ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1213-1202 π.Χ.

1213-1203 π.Χ.

1212-1202 π.Χ.

1236-1223 π.Χ.

11-13 έτη

ΣΕΤΙ Β' (ΣΕΘΟΣ Β')

ΒΙΟΣ

-

1202-1195 π.Χ.

1203-1197 π.Χ.

1201-1296 π.Χ.

1216-1210 π.Χ.

5-7 έτη

ΑΜΕΝΜΕΣ (ΑΜΕΝΜΟΣΕ)

ΒΙΟΣ

-

1200-1196 π.Χ.

1201-1198 π.Χ.

1200-1297 π.Χ.

1222-1217 π.Χ.

3-5 έτη

ΜΕΡΝΕΦΘΑ ΣΙΠΤΑΧ

ΒΙΟΣ

-

1195-1189 π.Χ.

1197-1191 π.Χ.

1195-1189 π.Χ.

-

6 έτη

ΤΟΥΟΣΡΕΤ (ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΒΙΟΣ

-

1195-1188 π.Χ.

1191-1189 π.Χ.

1188-1186 π.Χ.

1209-; π.Χ.

2-7 έτη

ΦΑΡΑΩ- 20η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1188-1069 π.Χ.) ή (1189-1077 π.Χ.) ή (1188-1080 π.Χ.) ή (1200-1085 π.Χ.)

ΝΕΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΣΕΤΝΑΚΧΤΕ (ΣΕΤΝΑΚΧΤ)

ΒΙΟΣ

-

1188-; π.Χ.

1189-1186 π.Χ.

1188-1185 π.Χ.

1200-1198 π.Χ.

1-2 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Γ' (ΡΑΜΣΗΣ Γ')

ΒΙΟΣ

-

-

1186-1155 π.Χ.

1185-1153 π.Χ.

1198-1166 π.Χ.

31-32 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Δ' (ΡΑΜΣΗΣ Δ')

ΒΙΟΣ

-

-

1155-1149 π.Χ.

1153-1146 π.Χ.

1166-1160 π.Χ.

6-7 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Ε' (ΡΑΜΣΗΣ Ε')

ΒΙΟΣ

-

-

1149-1145 π.Χ.

1146-1143 π.Χ.

1160-1156 π.Χ.

3-4 ή 6 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ ΣΤ' (ΡΑΜΣΗΣ ΣΤ')

ΒΙΟΣ

-

-

1145-1137 π.Χ.

1143-1136 π.Χ.

1156-1148 π.Χ.

7-8 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Ζ' (ΡΑΜΣΗΣ Ζ')

ΒΙΟΣ

-

-

1137-1130 π.Χ.

1135-1128 π.Χ.

1148-1141 π.Χ.

7 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Η' (ΡΑΜΣΗΣ Η')

ΒΙΟΣ

-

-

1130-1129 π.Χ.

1127 π.Χ.

1141-1140 π.Χ.

1-2 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Θ' (ΡΑΜΣΗΣ Θ')

ΒΙΟΣ

-

-

1129-1111 π.Χ.

1126-1108 π.Χ.

1140-1121 π.Χ.

18-19 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ Ι' (ΡΑΜΣΗΣ Ι')

ΒΙΟΣ

-

-

1111-1107 π.Χ.

1108-1106 π.Χ.

1121-1113 π.Χ.

3-4 ή 8 έτη

ΡΑΜΕΣΗΣ ΙΑ' (ΡΑΜΣΗΣ ΙΑ')

ΒΙΟΣ

-

;-1069 π.Χ.

1107-1077 π.Χ.

1105-1078 π.Χ.

1113-1085 π.Χ.

27-30 έτη

ΦΑΡΑΩ- 21η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(1070-945 π.Χ.) ή (1077-943 π.Χ.) ή (1069-945 π.Χ.) ή (1085-950 π.Χ.)

ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΣΜΕΝΤΕΣ

ΒΙΟΣ

-

1070-1043 π.Χ.

1077-1051 π.Χ.

1069-1043 π.Χ.

1085-; π.Χ.

26-27 έτη

ΑΜΕΝΕΜΝΙΣΟΥ (ΑΜΕΝΕΜΟΣΕ, ΑΜΕΝΕΜΝΕΣΟΥΤ)

ΒΙΟΣ

-

1043-1039 π.Χ.

1051-1047 π.Χ.

1043-1040 π.Χ.

-

3-4 έτη

ΨΟΥΣΕΝΝΕΣ Α' (ΨΟΥΣΕΝΝΗΣ Α΄)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

1039-991 π.Χ.

1047-1001 π.Χ.

1140-993 π.Χ.

-

46-49 έτη

ΑΜΕΝΕΜΟΠΕ (ΑΜΕΝΕΜΙΠΕΤ)

ΒΙΟΣ

-

993-984 π.Χ.

1001-992 π.Χ.

993-984 π.Χ.

-

9 έτη

ΟΣΟΡΚΟΝ (ΟΣΟΧΟΡ) Ο ΓΕΡΟΝΤΟΤΕΡΟΣ

ΒΙΟΣ

-

984-978 π.Χ.

992-986 π.Χ.

984-978 π.Χ.

-

6 έτη

ΣΙΑΜΟΝ ΝΕΤΕΡΚΕΠΕΡΕ

ΒΙΟΣ

-

978-959 π.Χ.

986-967 π.Χ.

978-959 π.Χ.

-

19 έτη

ΨΟΥΣΕΝΝΕΣ Β' (ΨΟΥΣΕΝΝΗΣ Β΄)

ΒΙΟΣ

-

959-945 π.Χ.

967-943 π.Χ.

959-945 π.Χ.

;-950 π.Χ.

14-24 έτη

ΦΑΡΑΩ- 22η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

(945-715 π.Χ.) ή (943-716 π.Χ.) ή (945-730 π.Χ.) ή (950-730 π.Χ.)

ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΦΑΡΑΩ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

Α' ΠΗΓΗ

Β' ΠΗΓΗ

Γ' ΠΗΓΗ

Δ' ΠΗΓΗ

ΕΤΗ

ΣΟΣΕΝΓΚ Α' (ΣΕΣΟΝΚ, ΣΙΣΑΚ, ΣΟΥΣΑΚΙΜ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

945-924 π.Χ.

943-922 π.Χ.

945-924 π.Χ.

950-; π.Χ.

21 έτη

ΟΣΟΡΚΟΝ Α'

ΒΙΟΣ

-

924-889 π.Χ.

922-887 π.Χ.

924-890 π.Χ.

-

34-35 έτη

ΣΟΣΕΝΓΚ Β' (ΣΕΣΟΝΚ Β')

ΒΙΟΣ

-

890-889 π.Χ.

887-885 π.Χ.

890-889 π.Χ.

-

1-2 έτη

ΤΑΚΕΛΟΤ Α'

ΒΙΟΣ

-

889-874 π.Χ.

885-872 π.Χ.

889-870 π.Χ.

-

9-15 έτη

ΟΣΟΡΚΟΝ Β'

ΒΙΟΣ

-

874-850 π.Χ.

872-837 π.Χ.

874-850 π.Χ.

-

24 ή 35 έτη

ΧΑΡΣΙΕΣΙΣ (ΧΟΡΣΙΕΣΕ)

ΒΙΟΣ

-

870-860 π.Χ.

-

870 π.Χ.

-

10 έτη

ΤΑΚΕΛΟΤ Β'

ΒΙΟΣ

-

850-825 π.Χ.

-

850-825 π.Χ.

-

25 έτη

ΣΟΣΕΝΓΚ Γ' (ΣΕΣΟΝΚ Γ')

ΒΙΟΣ

-

825-773 π.Χ.

837-798 π.Χ.

825-773 π.Χ.

-

39-52 έτη

ΠΙΜΑΪ (ΠΑΜΙ)

ΒΙΟΣ

-

773-767 π.Χ.

785-778 π.Χ.

773-767 π.Χ.

-

6-7 έτη

ΣΟΣΕΝΓΚ Δ' (ΣΕΣΟΝΚ Δ')

ΒΙΟΣ

-

-

798-785 π.Χ.

-

-

13 έτη

ΣΟΣΕΝΓΚ Ε' (ΣΕΣΟΝΚ Ε')

ΒΙΟΣ

-

767-730 π.Χ.

778-740 π.Χ.

767-730 π.Χ.

-

37-38 έτη

ΠΕΝΤΟΥΜΠΑΣΤ Β'

ΒΙΟΣ

-

-

740-730 π.Χ.

-

-

10 έτη

ΟΣΟΡΚΟΝ Δ'

ΒΙΟΣ

-

730-715 π.Χ.

730-716 π.Χ.

730-; π.Χ.

;-730 π.Χ.

14-15 έτη