ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

 

ΑΡΧΙΚΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

 

Χάρτης της Κωσνταντινούπολης

Η Κωνσταντινούπολη

Η Κωνσταντινούπολη

Η Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία Η Αγία Σοφία
Η Αγία Σοφία  
 

Κωνσταντινούπολη- Βυζαντινά τείχη

 

Η Άλωση της Πόλης

 

Η Άλωση της Πόλης

 

Η Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία