ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

 

ΒΕΩΡ: Ήταν ο πατέρας του προφήτη Βαλαάμ. Καταγόταν από τη Φαθουρά (Πεθόρ), μια πόλη κοντά στον Ευφράτη (Αριθμοί 22,5), η οποία βρισκόταν στην ορεινή Μεσοποταμία (Αριθμοί 23,7. Δευτερονόμιο 23,5).

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Βαλαάμ.