ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΧΕΤΤΟΥΡΑ

 

Η ΧΕΤΤΟΥΡΑ

 

Η Χεττούρα ήταν η δεύτερη σύζυγος του Αβραάμ (Γένεση 25,1). Τη Χεττούρα την πήρε για γυναίκα του, μετά το θάνατό της Σάρρας και του γάμου του Ισαάκ. Αναφέρεται και ως θεραπαινίδα (παλλακίδα) του (Γένεση 25,6. Α' Παραλειπομένων 1,32). Η Χεττούρα με τον Αβραάμ απέκτησε 6 γιους, τον Σομβράν (Ζεμβράμ ή Ζιμράν), τον Ιεζάν (Ιεξάν ή Ιοξάν), τον Μαδάλ (Μαδάμ ή Μαδά), τον Μαδιάμ (Μαδιάν), τον Ιεσβώκ (Σοβάκ ή Ισβάκ) και τον Σωκέ (Σωέ ή Σουάχ) (Γένεση 25,2-6. Α' Παραλειπομένων 1,32-33).