ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΒΑΛΑΚ

 

Ο ΒΑΛΑΚ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΩΑΒΙΤΩΝ

 

Ο Βαλάκ

Ο Βαλάκ ήταν βασιλιάς της Μωάβ και ήταν γιος του Σεπφώρ (Σιππώρ) (Αριθμοί 22,2. Ιησούς του Ναυή 24,9. Κριταί 11,25). Το όνομά του είναι εβραϊκό και σημαίνει "αυτός που ενεργεί λεηλασίες". Ο Βαλάκ μνημονεύεται και στην Αποκάλυψη, στην επιστολή προς την Εκκλησία της Περγάμου (Αποκάλυψις Ιωάννου 2,14).

 

 

ΒΑΛΑΚ ΚΑΙ ΒΑΛΑΑΜ

 

Όταν οι Ισραηλίτες κατασκήνωσαν δυτικά της Μωάβ, στον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ, ο Βαλάκ, βασιλιάς των Μωαβιτών, έμαθε αυτά που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες στους Αμορραίους, φοβήθηκε πολύ και ζήτησε τη βοήθεια των Μαδιανιτών. Στο μεταξύ ο βασιλιάς Βαλάκ έστειλε άρχοντες αγγελιοφόρους στο Βαλαάμ, που ήταν άνθρωπος του Κυρίου και έμενε στη Φαθουρά κοντά στον Ευφράτη, για να καταραστεί τους Ισραηλίτες έτσι ώστε να νικηθούν από τους Μωαβίτες (Αριθμοί 22,1-6. Ιησούς του Ναυή 24,9-10).        

 

Η γερουσία των Μωαβιτών και των Μαδιανιτών, έχοντας και την αμοιβή του Βαλαάμ μαζί τους, πήγαν στο Βαλαάμ και του ανακοίνωσαν το μήνυμα του Βαλάκ. Ο Βαλαάμ τους είπε να μείνουν εκεί το βράδυ και θα περιμένει μήνυμα από τον Κύριο.

Τη νύχτα ο Κύριος παρουσιάστηκε στο Βαλαάμ και του είπε να μην πάει στο Βαλάκ και να μην καταραστεί τους Ισραηλίτες, γιατί είναι ευλογημένοι. Όταν ο Βαλαάμ σηκώθηκε το πρωί, είπε στους απεσταλμένους του Βαλάκ, ότι ο Κύριος δε του επιτρέπει να τους ακολουθήσει. Έτσι, οι άρχοντες της Μωάβ και της Μαδιάμ αποχώρησαν άπρακτοι και ανέφεραν στο Βαλάκ την άρνηση του Βαλαάμ.

Τότε ο Βαλάκ ξανάστειλε άλλους άρχοντες, πιο πολλούς από την πρώτη φορά, δίνοντας την υπόσχεση στο Βαλαάμ, ότι θα αμειφθεί πλουσιοπάροχα για τις υπηρεσίες του. Αλλά ο Βαλαάμ απάντησε στους απεσταλμένους του Βαλάκ, ότι κι αν ακόμη ο Βαλάκ του έδινε το σπίτι του γεμάτο ασήμι και χρυσάφι, δεν θα μπορούσε να παραβεί τη διαταγή του Κυρίου. Τους είπε όμως να μείνουν εκεί το βράδυ και θα περιμένει πάλι μήνυμα από τον Κύριο. Τη νύχτα λοιπόν ήρθε ο Κύριος στο Βαλαάμ και του είπε να ακολουθήσει τους απεσταλμένους του Βαλάκ, αλλά θα κάνεις μόνο ότι του πει (Αριθμοί 22,7-20). Την άλλη μέρα λοιπόν ο Βαλαάμ ανέβηκε στο γαϊδουράκι του και μαζί με δύο υπηρέτες του, ακολούθησε τους απεσταλμένους του Βαλάκ (Αριθμοί 22,21-22).

Όταν άκουσε ο Βαλάκ ότι έρχεται ο Βαλαάμ, βγήκε να τον προϋπαντήσει σε κάποια πόλη, που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Αρνών, στα σύνορα της Μωάβ. Ο Βαλάκ παραπονέθηκε στο Βαλαάμ, γιατί αρνήθηκε την πρώτη του πρόσκληση και ο Βαλαάμ του απάντησε πως θα του πει μόνο, όσα θα του βάλει στο στόμα μου ο Θεός. Στη συνέχεια ο Βαλάκ μαζί με τον Βαλαάμ πέρασαν από κάποιες αγροτικές πόλεις κι εκεί ο Βαλάκ θυσίασε πρόβατα και μοσχάρια, και τα πρόσφερε στον Βαλαάμ και στους απεσταλμένους που ήταν μαζί του (Αριθμοί 22,36-40).

 

Την άλλη μέρα ο Βαλάκ πήρε το Βαλαάμ και τον ανέβασε σε κάποιο ψηλό σημείο, όπου υπήρχε μια ειδωλολατρική στήλη προς τιμή του Βάαλ, και από κει του έδειξε ένα κομμάτι του ισραηλιτικού λαού.

Ο Βαλαάμ είπε στο Βαλάκ, να του χτίσει εκεί εφτά θυσιαστήρια και να του ετοιμάσει εφτά μοσχάρια κι εφτά κριάρια. Ο Βαλάκ έκανε ότι του είπε ο Βαλαάμ και θυσίασαν μαζί από ένα μοσχάρι κι ένα κριάρι σε κάθε θυσιαστήριο. Μετά ο Βαλαάμ είπε στο Βαλάκ, να μείνει εκεί στα θυσιαστήρια και κείνος θα προχωρήσει, μήπως του παρουσιαστεί ο Κύριος.

Έτσι ο Βαλαάμ προχώρησε μόνος του και πράγματι ο Κύριος του παρουσιάστηκε και του έδωσε τον πρώτο χρησμό, για να τον διαβιβάσει στο Βαλάκ. Ο Βαλαάμ πήγε στο Βαλάκ, ο οποίος συνοδεύονταν απ' όλους τους άρχοντες της Μωάβ, και του έδωσε τον πρώτο χρησμό του Κυρίου. Του είπε λοιπόν, ότι δεν μπορεί να καταραστεί τους Ισραηλίτες, τους οποίους ο Θεός τους έχει ευλογήσει (Αριθμοί 22,41. 23,1-10).

 

Τότε είπε ο Βαλάκ είπε στο Βαλαάμ, ότι τον έφερε για να καταραστεί τους Ισραηλίτες, κι αυτός τους ευλόγησε. Ο Βαλαάμ του απάντησε, ότι του είπε ότι ο Κύριος του αποκάλυψε. Μετά ο Βαλάκ τον πήγε σε κάποιο ψηλό σημείο του όρους Ναβαύ, απ' όπου μπορούσε να βλέπει μόνο ένα τμήμα των Ισραηλιτών, όχι όλους, κι από 'κει να τους καταραστεί. Εκεί έχτισε πάλι εφτά θυσιαστήρια και θυσίασε από ένα κριάρι κι ένα μοσχάρι σε κάθε θυσιαστήριο. Μετά ο Βαλαάμ είπε στο Βαλάκ, να μείνει εκεί στα θυσιαστήρια και κείνος θα προχωρήσει, για να του παρουσιαστεί ο Κύριος.

Ο Κύριος παρουσιάστηκε στο Βαλαάμ και του έδωσε τον δεύτερο χρησμό, για να τον διαβιβάσει στο Βαλάκ. Ο Βαλαάμ πήγε στο Βαλάκ, ο οποίος συνοδεύονταν απ' όλους τους άρχοντες της Μωάβ, και του έδωσε τον δεύτερο χρησμό του Κυρίου. Του είπε λοιπόν, ότι ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος για να εξαπατηθεί από λόγια, ούτε φοβάται τις απειλές. Ο ίδιος ο Κύριος έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και ο ίδιος τους ευλόγησε. Έτσι καμία μαγεία και κατάρα δεν έχει ισχύ πάνω στους Ισραηλίτες, οι οποίοι θα νικήσουν και θα εξολοθρεύσουν τους εχθρούς τους (Αριθμοί 23,11-24).

 

Τότε στενοχωρημένος ο Βαλάκ είπε στο Βαλαάμ, αφού δεν τους καταριέται, τουλάχιστον να μην τους ευλογεί. Μετά ο Βαλάκ τον πήγε στην κορυφή του όρους Φογώρ, μήπως από κει πειστεί ο Κύριος και τους καταραστεί. Έχτισε πάλι εφτά θυσιαστήρια και θυσίασε από ένα κριάρι κι ένα μοσχάρι σε κάθε θυσιαστήριο. Μετά ο Βαλαάμ είπε στο Βαλάκ, να μείνει εκεί στα θυσιαστήρια και κείνος θα προχωρήσει, για να του παρουσιαστεί ο Κύριος.

Ο Βαλαάμ επειδή είδε ότι ο Κύριος είχε ευλογήσει τον ισραηλιτικό λαό, και δεν πήγε, όπως προηγουμένως, να συμβουλευτεί τους οιωνούς, αλλά πήγε προς στην έρημο, όπου ήταν στρατοπεδευμένοι οι Ισραηλίτες κατά φυλές. Τότε ήρθε πάνω του το Πνεύμα του Κυρίου και ανήγγειλε στο Βαλάκ, ότι ο ίδιος ο Κύριος έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, ο ίδιος ο Κύριος πολεμάει γι' αυτούς και ότι είναι πιο ισχυροί από τους εχθρούς τους. Τέλος του είπε ότι είναι ευλογημένοι όσοι ευλογούν το λαό αυτό και καταραμένοι όσοι τον καταριούνται (Αριθμοί 23,25-30. 24,1-9).

 

Τότε ο Βαλάκ οργίστηκε εναντίον του Βαλαάμ, άρχισε να χτυπάει τα χέρια του από οργή και του είπε, ότι τον κάλεσε για να καταραστεί τους Ισραηλίτες κι αυτός τρεις φορές τους ευλόγησε πλουσιοπάροχα. Στη συνέχεια τον έδιωξε φωνάζοντας.

Ο Βαλαάμ πριν φύγει του είπε, ότι στους απεσταλμένους που του έστειλε, τους είχε πει ότι όσο ασήμι και χρυσάφι και να του έδινε, δεν θα μπορούσε να παραβεί τη διαταγή του Κυρίου και να μεταβάλλει αυθαίρετα τους χρησμούς που του έδωσε.

Και στο τέλος ο Βαλαάμ  προφήτευσε στο Βαλάκ το μέλλον των Ισραηλιτών κατά τα επόμενα χρόνια. Του είπε λοιπόν ότι κάποιος απόγονος του Ιακώβ ως βασιλιάς, θα συντρίψει τη Μωάβ και την Εδώμ. Κατόπιν προφήτευσε την καταστροφή των Αμαληκιτών, των Κεναίων και άλλων λαών. Κι όταν ο Βαλαάμ τελείωσε τις προφητείες του επέστρεψε στον τόπο του κι ο Βαλάκ στο δικό του (Αριθμοί 24,10-25).

 

Ο Βαλάκ αναφέρεται και στο βιβλίο των Κριτών στο μήνυμα του Ιεφθάε προς το βασιλιά των Αμμωνιτών, όπου του τονίζει ότι δεν είναι ισχυρότερος από το Βαλάκ (Κριταί 11,25).

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Βαλαάμ.