ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο')

 

Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα

 

Με το όνομα Μετάφραση των Εβδομήκοντα ή Μετάφραση των Ο' ονομάζεται η πρώτη σωζόμενη ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης (3ος αιώνας π.Χ.), διότι κατά τον θρύλο, τα βιβλία που την αποτελούν μεταφράστηκαν είτε εν μέρει, είτε στο σύνολο, από 72 (ΟΒ') ελληνιστές Ιουδαίους ερμηνευτές (το Ο' αποτελεί στρογγυλοποίηση του αριθμού ΟΒ').

Αποτελεί την αρχαιότερη και σπουδαιότερη από όλες τις μεταφράσεις του πρωτοτύπου εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης που επίσης ονομάζεται και Αλεξανδρινή μετάφραση από τον τόπο της πραγματοποίησής της.

 

Η Μετάφραση των Ο' περιλαμβάνει συνολικά 49 βιβλία, δηλαδή τα 39 βιβλία που περιέχει η Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη (στη μετάφραση των Ο' όμως, τα βιβλία έχουν την αρίθμηση του Αλεξανδρινού Κανόνα) και τα εξής 10 επιπλέον, τα επονομαζόμενα Δευτεροκανονικά:

Α' Έσδρας

Τωβίτ

Ιουδίθ

Α' Μακκαβαίων

Β' Μακκαβαίων

Γ' Μακκαβαίων

Σοφία Σολομώντος

Σοφία Σειράχ

Βαρούχ

Επιστολή Ιερεμίου.

 

Επίσης περιλαμβάνονται επτά δευτεροκανονικά τεμάχια της Εσθήρ και τέσσερα του Δανιήλ. Τα πρόσθετα βιβλία και τεμάχια αυτά ονομάζονται και Αναγινωσκόμενα και στην αρχαία Εκκλησία επικράτησε η γνώμη ότι είναι ισόκυρα προς τα περιεχόμενα με την Εβραϊκή Βίβλο ενώ οι Διαμαρτυρόμενοι τα θεωρούν ως απόκρυφα.

 

 

Η αξία της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα

 

Η Μετάφραση των Ο' απετέλεσε και αποτελεί την επίσημη και αυθεντική Βίβλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η αναμφισβήτητη θεολογική σπουδαιότητα της επιβεβαιώνεται πολλαπλά, μέσα από τη λειτουργική και εκκλησιαστική πράξη, από τον 1ο αιώνα μέχρι και σήμερα.

Τη Μετάφραση των Ο' χρησιμοποίησε ο θεμελιωτής της χριστιανικής πίστεως, Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του, καθαγιάζοντας την με αυτό τον τρόπο.

Τη Μετάφραση των Ο' παρέδωσαν στις Εκκλησίες που ίδρυσαν, οι Απόστολοι.

Με τη βοήθεια της Μετάφρασης των Ο' επέστρεψαν από την ειδωλολατρία τα έθνη.

Από τη Μετάφραση των Ο' προήλθαν οι μεταφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις ανατολικές Εκκλησίες.

Η Μετάφραση των Ο' έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη θεία λατρεία, σε όλους τους αιώνες από την ίδρυση της Εκκλησίας.

Η Μετάφραση των Ο' επηρέασε τη θεολογική σκέψη, τη λειτουργική ζωή, την υμνογραφία και την αγιογραφία της Εκκλησίας, η οποία τη χρησιμοποίησε στο ομιλητικό, κατηχητικό και παιδαγωγικό έργο της.

Τη Μετάφραση των Ο' χρησιμοποίησαν στα συγγράμματά τους και αυτήν ερμήνευσαν οι Πατέρες της Εκκλησίας.

Τη Μετάφραση των Ο' χρησιμοποίησαν και επικύρωσαν οι τοπικές και Οικουμενικές Σύνοδοι.

Επιπλέον, σημαντική είναι η διαπίστωση ότι, η πλειονότητα των παραθέσεων της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή προέρχονται από τη Μετάφραση των Ο', ώστε αποτελεί τη Γραφή των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα, η επίδραση της είναι τόση ώστε να μη μπορεί να κατανοηθεί η Καινή Διαθήκη χωρίς αυτή.

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

Ορθόδοξο Βίκι: http://el.orthodoxwiki.org/