ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΣΙΚΑΚΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΑΔΩΝ

 

Όσιος Παυσίκακος, Επίσκοπος Συνάδων

 

Όσιος Παυσίκακος

Ο Όσιος Παυσίκακος καταγόταν από την Απάμεια της Βιθυνίας και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Μαυρικίου (582 - 602 μ.Χ.). Είχε γονείς ευσεβείς και επίσημους στο γένος. Από νεαρή ηλικία έχοντας κλίση προς τον μοναχικό βίο, έγινε μοναχός. Με την ειλικρινή πίστη του και την άμεμπτη ζωή του, σπούδασε όχι μόνο Θεολογία, αλλά και ιατρική για να την εξασκήσει δωρεάν υπέρ των φτωχών. Περιερχόμενος τις πόλεις θεράπευε δωρεάν τους πάσχοντες και συγχρόνως κήρυττε τον λόγο του Θεού.

Όταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Κυριάκος (595 - 606 μ.Χ.), εκτιμώντας τις μεγάλες αρετές του Παυσίκακου, τον έπεισε να καταταχθεί στον Ιερό κλήρο και έπειτα τον ανέδειξε επίσκοπο Συνάδων. Από τη νέα του θέση ο Παυσίκακος εργάστηκε για την καλύτερη στερέωση των πιστών και την εξαφάνιση των αιρέσεων από την επαρχία του, χρησιμοποιώντας την ευεργετική και θαυμάσια μάχαιρα της διδασκαλίας του θείου λόγου. Ο βασιλιάς Μαυρίκιος τον είχε περί πολλού, επειδή τον θεράπευσε από σοβαρότατη ασθένεια, και από ευγνωμοσύνη καθιέρωσε για την επισκοπή του ετήσιο χρηματικό βοήθημα.
Απεβίωσε ειρηνικά, μοχθώντας για την επισκοπή του μέχρι τελευταίας του πνοής.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Παυσίκακου στις 13 Μαΐου.