ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΣΙΟΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

Όσιος Αββακούμ

 

Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής

 

Άγνωστη η πατρίδα του, άγνωστοι και οι γονείς του. Ο Όσιος Αββακούμ ο ασκητής ήταν ένας από τους 300 «Αλαμανούς» Αγίους, που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και ασκήτεψαν σε διάφορα μέρη του νησιού. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν Έλληνες που δούλευαν στη Γερμανία ἢ «Ἀλαμανία». Έλαβαν μέρος στη Β’ Σταυροφορία (1147 – 1149) και μετά τον διωγμό των Αράβων, αφού πήγαν και προσκύνησαν στην Ιερουσαλήμ, αποφάσισαν να ζήσουν την μοναχική ζωή στην έρημό του Ιορδάνη. Επειδή όμως εκεί οι Λατίνοι διαρκώς τούς ενοχλούσαν, ήρθαν στην Κύπρο και διασκορπίστηκαν στο νησί. Ο Όσιος Αββακούμ, αφού επισκέφτηκε διάφορους τόπους, εγκαταστάθηκε στο τέλος στην περιοχή της Σολέας και μάλιστα στο όρος της Καλαμιθάσας, που είναι δυτικά από το χωριό της Πιτσιλιάς Φτερικούδι.

Εκεί κατοίκησε σε μια σπηλιά που βρήκε και επιδόθηκε αμέσως σε πνευματικούς αγώνες, νηστεία, ταπείνωση, ακτημοσύνη, γυμνότητα, υπομένοντας το κρύο του χειμώνα. Αλλά τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε προσευχόμενος, για αυτό μπόρεσε να καθαρίσει από τα πάθη και αξιώθηκε να έχει το χάρισμα της θαυματουργίας όχι μόνο στις σωματικές ασθένειες αλλά και τις ψυχικές.

Πολλοί κωφοί οι οποίοι είχαν προστρέξει στον Όσιο βρήκαν την θεραπεία των αυτιών τους και της κώφωσής τους. ‘Όμως ο Όσιος έκανε και άλλα πολλά θαύματα μέχρι που εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γηρατειά. Το αγιασμένο του λείψανο ενταφιάστηκε από τους πιστούς της περιοχής και μετά ανήγειραν εκκλησία προς τιμή του. Ο τάφος του και τα οστά του ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο δυτικό μέρος της παλιάς του εκκλησίας που βρίσκεται ερειπωμένη κάτω από τη νέα εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου στις 2 Δεκεμβρίου.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’.
Τῶν Κυπρίων τὸ κλέος, Καλαμιθάσης τὸ καύχημα, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, Ἀββακοὺμ πατὴρ ἠμῶν, ὅσιε. Τῆς Σολέας ἀνεδείχθης φαεινός, ὡς λύχνος διαυγέστατος, σοφέ. θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας καὶ τοὺς κωφεύοντας ἅμα, μακάριε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ πάσιν ἰάματα.