ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΠΟΘΕΙΝΟΣ ΛΟΥΓΔΟΥΝΟΥ (ΛΥΩΝΟΣ)

Διωγμοί Χριστιανών

 

Άγιος Πόθεινος, Επίσκοπος Λουγδούνου (Λυώνος)

 

Ο Άγιος Πόθεινος υπήρξε επίσκοπος Λουγδούνου (σημερινής Λυών της Γαλλίας) πριν τον Άγιο Ειρηναίο. Έζησε μάλλον στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. και μαρτύρησε για τον Χριστό κατά το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Πόθεινου στις 23 Αυγούστου.