ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΒΒΑΚΟΥΜ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΝΤΑΣΧΟΙΝΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΥΞΙΒΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΟΛΩΝ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ, Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΥΡΩΝ

ΑΓΙΟΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΕΟΔΟΤΟΣ Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΑΣΟΥ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΕΟΣΕΒΙΟΣ Ο ΑΡΣΙΝΟΪΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΕΡΑΠΩΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΕΡΑΠΩΝ, Ο ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΝ ΑΣΚΗΣΑΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΘΥΡΣΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΛΑΡΙΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΠΗΛΕΩΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΩΝΑΣ Ο ΕΝ ΠΕΡΓΑΜΩ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΕΝΔΕΑΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΟΝΩΝ Ο ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Ο ΕΝ ΚΥΠΡΩ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΞ ΕΥΡΥΧΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Η ΕΝ ΠΑΦΩ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΜΝΑΣΩΝ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

ΑΓΙΟΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΦΟΥ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΥΝΕΣΙΟΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΩΖΩΝ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΦΙΛΩΝΙΔΗΣ Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΚΥΠΡΙΑ

ΟΣΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ορθόδοξος Συναξαριστής

Έντυπες και διαδικτυακές Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο