ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ- Τ'

ΤΑΒΙΘΑ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΑΪΣΙΑ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΑΡΑΣΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΑΤΙΑΝΗ Η ΜΑΡΤΥΣ

ΑΓΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΑΓΙΟΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

ΑΓΙΟΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΥΣΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΕΝ ΣΥΜΒΟΛΟΙΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ, Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ)

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΙΤΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΙΤΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΟΣΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΡΟΦΙΜΟΣ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΡΟΦΙΜΟΣ, ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΜΕΔΩΝ

ΑΓΙΟΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΡΥΦΩΝ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΡΥΦΩΝ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΤΥΧΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ορθόδοξος Συναξαριστής

Έντυπες και διαδικτυακές Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο