ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΑΒΔΙΗΣΟΥΣ

 

Άγιος Αβδιησούς

 

Τη μνήμη του συναντάμε επιγραμματικά στο «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον» έκδοση Αποστολικής Διακονίας 1959, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν συναντάμε τη μνήμη του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 5 Απριλίου.