ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

 

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ

 

Ο καθένας δίνει ότι έχει στην καρδιά του

 

Μια μέρα ένας πλούσιος άνθρωπος παρέδωσε ένα καλάθι με σκουπίδια σ’ ένα φτωχό άνθρωπο.

Ο φτωχός άνθρωπος χαμογέλασε και έφυγε με το καλάθι.

Το άδειασε, το έπλυνε και το γέμισε με όμορφα λουλούδια.

Το επέστρεψε στο πλούσιο άνθρωπο και του το έδωσε.

Ο πλούσιος άνθρωπος έκπληκτος του είπε:

– Γιατί μου δίνεις όμορφα λουλούδια, ενώ σου έδωσα σκουπίδια.

Και ο φτωχός απάντησε:

– Ο καθένας δίνει ότι έχει στην καρδιά του…