ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΝ