ΒΙΝΤΕΟ- Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

   

Η ΕΥΧΗ - Η ΝΟΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η ΕΥΧΗ - Η ΝΟΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

   

ΓΕΡΩΝ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ - Η ΝΟΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΓΕΡΩΝ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ - Η ΝΟΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

   

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ Π. ΠΑΪΣΙΟΥ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ομιλία του π. Ανδρέα Κονάνου

   

ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ

Η δεύτερη πράξη της ευχάριστης ταινίας: "Ψυχοφελείς Ιστορίες και Παραβολές".

Λευκορωσικής παραγωγής.

Ο Π. ΘΑΔΔΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

O π. Θαδδαίος ο πνευματικός των Σέρβων

Αναπαύθηκε στις 16 Απριλίου 2003