ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 

ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

 

Εισαγωγή

Στην προτεσταντική θεολογία ο Διαφωτισμός κάνει λόγο μόνο για φυσική αποκάλυψη, ενώ η Διαλεκτική θεολογία μόνο για υπερφυσική αποκάλυψη.

 

Πηγές της θείας αποκαλύψεως

 

Οι Προτεσταντικές Εκκλησίες δέχονται μία μόνο πηγή της θείας αποκαλύψεως, την Αγία Γραφή. Απορρίπτοντας έτσι την Ιερή Παράδοση οι Προτεστάντες θεωρούν ότι η Αγία Γραφή αποτελεί το ύψιστο κριτήριο κάθε δογματικής αλήθειας και περιέχει όλες τις αναγκαίες αλήθειες για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Στην πράξη όμως οι Προτεστάντες δέχονται ένα μικρό μέρος από την παράδοση της αρχαίας ενωμένης Εκκλησίας και δημιούργησαν μια νέα παράδοση που ξεκινάει από το Λούθηρο και εξής. Έτσι τα συγγράμματα του Λούθηρου και των άλλων Μεταρρυθμιστών, όπως και τα υπόλοιπα βιβλία των Προτεσταντών, αντικατέστησαν επίσημα την αρχαία Παράδοση της Εκκλησίας και πήραν τη θέση της ιερής Παραδόσεως.

Οι Προτεστάντες απέρριψαν την Ιερή Παράδοση για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα γιατί έτσι μπορούσαν άνετα να αντιδράσουν στις καταχρήσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και κατά δεύτερο λόγο γιατί έτσι μπορούσαν να δικαιολογήσουν τους νεωτερισμούς τους στο δόγμα, τη λατρεία και τη διοίκηση της Εκκλησίας τους.
 

 

Ερμηνευτής της θείας αποκαλύψεως

 

Οι Προτεστάντες ξεκινώντας από τις δικές τους εκκλησιολογικές προϋποθέσεις αρνούνται την ορατή Εκκλησία και κατά συνέπεια απορρίπτουν την ορθόδοξη θεώρηση και πολύ περισσότερο την ρωμαιοκαθολική. Γι' αυτούς η Αγία Γραφή είναι σαφής, καταληπτή και ερμηνεύει η ίδια τον Εαυτό της. Έτσι μπορεί να την ερμηνεύει κάθε χριστιανός φωτιζόμενος απ' ευθείας από το Άγιο Πνεύμα.
Η γνώμη αυτή των Προτεσταντών ότι η Αγία Γραφή είναι σαφής δεν είναι σωστή. Η Αγία Γραφή σε πολλά και μάλιστα δογματικά χωρία της είναι ασαφής και δυσνόητη. Αυτό βεβαιώνει ο ίδιος ο απόστολος Πέτρος αναφερόμενος στις επιστολές του αποστόλου Παύλου και γενικότερα στην Αγ. Γραφή ("εν αις (ενν. επιστολαίς) εστίν δυσνόητα τινα, α οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς ιδίαν αυτών απώλειαν" Β' Πετρ. 3,16). Άλλωστε οι Προτεστάντες εμφανίζουν ριζικές διαφωνίες στα δυσνόητα κυρίως χωρία της Αγίας Γραφής. Έτσι υπάρχουν τόσες ερμηνείες όσοι και οι ερμηνευτές. Η άποψη για εσωτερικό φωτισμό κάθε πιστού κατά την ερμηνεία της Αγίας Γραφής οδήγησε σε άκρατο υποκειμενισμό και στο γνωστό προτεσταντικό ορθολογισμό.  Έτσι εξηγούνται οι πολλές παραφυάδες και αιρέσεις, στις οποίες δε λείπουν οι προλήψεις ούτε και αυτή η απιστία.

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

«Δυτική θεολογία και πνευματικότητα» Τσελεγγίδη Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1988.