ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΔΗΣ
ΔΕ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

  

Δε μας σώζουν τα κόμματα αλλά η πίστη μας στο Θεό και στην πατρίδα

Π. Ιωάννης Καλαϊδής

 

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας – οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι – μάς πρόδωσαν καί μάς κατέστρεψαν. Εξαιτίας τούς χάσαμε τήν Πόλη αλλά καί τή Μ. Ασία.

Εξαιτίας τους είχαμε τουρκοκρατία γιά πεντακόσια χρόνια. Αλλά αντέξαμε κι ο λαός έμεινε πιστός στή ρωμιοσύνη καί τήν ορθοδοξία καί τά κρυφά σχολεία όπου τά ελληνόπουλα διδάσκονταν τά γράμματα από τό ψαλτήρι κι άλλα ιερά βιβλία.

Μάς κατατρέχουν καί μάς φθονούν γιατί δέν μπορούν νά χωνέψουν πώς ένα μικρό κράτος έχει τόση χάρη από τό Θεό. Αυτοί μπορεί νά έχουν τή δύναμη καί τά όπλα, εμείς έχουμε τήν πίστη καί τήν ελπίδα μας στό Θεό.

Τούς δώσαμε τόν πολιτισμό. Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν προφήτες γιά τόν ερχομό τού Χριστού μας. Τό Άγιο Πνεύμα διαλέγει τήν ελληνική γλώσσα γιά τή διάδοση τής χριστιανικής θρησκείας.

Τά Ευαγγέλια γράφονται στά ελληνικά. Τό Άγιο Φώς πηγαίνει μόνο σέ Έλληνα Πατριάρχη καθώς όταν τό προσπάθησαν οι Παπικοί (Σταυροφόροι) καί οι Αρμένηδες, τότε έσπασε τήν κολώνα τής εισόδου τού Παναγίου Τάφου καί βγήκε στόν Έλληνα Πατριάρχη πού ήταν απ’ έξω. Τά περισσότερα Πανάγια προσκυνήματα στά Ιεροσόλυμα είναι ελληνικά.

Τά θαυμαστά αυτά τούς ταράζουν καί θέλουν νά μάς χτυπήσουν, νά μήν έχουμε ούτε θρησκεία ούτε γλώσσα ούτε πατρίδα. Θέλουν νά αφαιρέσουν από….τίς ταυτότητές μας τό Έλληνας Χριστιανός.

Η ταυτότητα δέν είναι απλό έγγραφο αλλά είναι ο ίδιος μας ο εαυτός μας. Ομολογούμε τήν πίστη μας όταν ζητάμε νά αναγράφεται. Καί δέν μπορούν μέ τό ζόρι νά μάς τό αφαιρέσουν γιατί αυτό δέν είναι δημοκρατία αλλά δικτατορία. Άς ζητήσουν προαιρετικά κάποιος νά αφαιρέσει τό θρήσκευμα από τήν ταυτότητά του άν θέλει καί όχι αποφασίζοντας γιά όλους. Δυστυχώς, μάς κυβερνάει Εβραίος αλλά καί οι ξένοι. Η Εκκλησία πού ξεσήκωσε τρία εκατομμύρια κόσμο στούς δρόμους έπρεπε νά τό απαιτήσει, έτσι ώστε όποιος θέλει νά αναγράψει τό Χριστιανός Ορθόδοξος (Χ.Ο.) στήν ταυτότητά του κι έχω μία πίκρα γι’ αυτό τό θέμα όσον αφορά τή στάση τών αρμοδίων.

Δηλαδή οι βάρβαροι Τούρκοι πεντακόσια χρόνια δεν  μπόρεσαν νά μάς κάνουν Τούρκους καί τώρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας θά μάς αλλαξοπιστήσουν. Εγώ υπηρέτησα σαράντα μήνες στό στρατό σέ περίοδο πολέμου καί πονάω γιά τήν πατρίδα όπως πονάω καί γιά τήν Ορθοδοξία. Δέν τούς εκλέγει ο κόσμος γιά νά κάνουν ό,τι θέλουν αλλά ό,τι θέλει ο Λαός. Δέ μάς σώζουν τά κόμματα αλλά η πίστη μας στό Θεό καί στήν πατρίδα. Νά κάνουμε προσευχή μέ πίστη καί αγάπη ώστε νά φωτίσει ο Θεός τούς κυβερνώντες, τόν Αρχιεπίσκοπο, τόν Πατριάρχη κι όλους γιά νά κάνουν ό,τι καλύτερο γιά τό έθνος καί τήν πίστη μας.

 

Πηγή : «ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΔΗΣ (ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ), (1925-2009), Σέλ. 140-141