ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

  

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

 

Όταν πλησίαζε ο καιρός για τις εθνικές εκλογές, πολλοί προσκυνητές ερχόντουσαν και ρωτούσαν τον Γέροντα ποια ήταν η γνώ΅η του και ποιόν εκείνος θεωρούσε άξιο, για να ψηφίσουν. Ο Γέροντας έλεγε: 

 

-Να ψηφίσετε όποιον βλέπετε ότι είναι ο καλύτερος, όποιος αγαπά τον Θεό και την πατρίδα ΅ας, αυτόν να ψηφίσετε. Τότε εκείνοι, επί ΅ονί΅ου βάσεως του απαντούσαν:

 

-Γέροντα, όλοι το ίδιο είναι. Κι εκείνος τους έλεγε:

 

-Βρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα: όλες οι ελιές ίδιες είναι και όλες έχουν δάκο, ό΅ως άλλες έχουν εκατό τοις εκατό, ενώ άλλες πενήντα τοις εκατό. Ε΅είς, λοιπόν, εφόσον έχου΅ε ανάγκη από ελιές, πρέπει να κοιτάξου΅ε ποιές έχουν το λιγότερο δάκο, γιατί διαφορετικά δε γίνεται.

 

Και πάντα πρέπει να ψηφίζου΅ε ΅ε δύο κριτήρια:

α) ΅ε το πόσο αγαπά ο υποψήφιος το Θεό και είναι συνειδητό ΅έλος της Εκκλησίας και

β) ΅ε το πόσο αγαπά την πατρίδα και αποβλέπει στο γενικό καλό του τόπου κι όχι στο δικό του συ΅φέρον.

 

Εάν κάποιος χρησι΅οποιήσει κάποιο άλλο κριτήριο, εκτός από αυτά τα δύο, τότε κινείται ιδιοτελώς, και δεν είναι αυτό που κάνει χριστιανικό. Αργότερα θα επιτρέψει η Θεία ∆ικαιοσύνη να το πληρώσει.

 

*[Από βιβλίο Αγιορείτου Ιερο΅ονάχου: «Ο Γέρων Παϊσιος» (Εκδόσεις «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» 1994)]

 

Και σε άλλο σημείο είχε πει σε κάποιους επισκέπτες που τον ρώτησαν για το ίδιο θέμα:

 

– Κοιτάξτε βρε παιδιά! Ποιός είναι πιο κοντά στην Εκκλησία, ποιός αγωνίζεται γι’ αυτήν και για την πατρίδα και ποιός έχει ζωή σύμφωνη μ’ αυτά που λέει; Όποιον βλέπετε πως είναι πιο καλός και πιο κοντά στην Εκκλησία, αυτόν να ψηφίζετε.

 

Δε λέω να ψηφίζετε κόμματα, όπως αυτά που βγαίνουν και λέγονται Χριστιανοδημοκρατικά κλπ, γιατί είναι λάθος. Δεν πρέπει να κομματιζόμαστε. Εμείς πρέπει να αγαπούμε πρώτα την Εκκλησία μας και μετά την Πατρίδα μας και να ψηφίζουμε αυτούς που βλέπουμε να αγωνίζονται γι’ αυτά τα δύο. Βλέπετε, ο Μακρυγιάννης κι όλοι οι μεγάλοι ήρωες γι’ αυτά τα δύο αγωνίστηκαν κι έχυσαν το αίμα τους. Πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος.

Γι’ αυτό και μεις, σήμερα, πρέπει να τους είμαστε ευγνώμονες, που είμαστε ελεύθεροι και όχι… δούλοι των Τούρκων και να προσπαθούμε τέτοιοι Έλληνες να βγαίνουν στην εξουσία, που να χύνουν το αίμα τους πρώτα υπέρ της πίστεως και μετά υπέρ της πατρίδος. Σήμερα δυστυχώς βάλαμε μέσα στη Βουλή ανθρώπους να μας διοικούν των οποίων το ιστορικό είναι πολύ επιβαρημένο.

 

*[από το βιβλίο: του Ιερομονάχου Χριστοδούλου Αγιορείτου «Ο γέρων Παΐσιος»]

 

Και επίσης έλεγε ο Όσιος Παΐσιος:

 

«Αν ο Θεός άφηνε την τύχη του Έθνους στους πολιτικούς θα καταστρεφόμασταν. Αλλά αφήνει λίγο τα πράγματα, για να φανούν οι διαθέσεις του καθενός»

 

«Βίος γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», Ιερομόναχου Ισαάκ  

 

 

  

ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

 

Όταν πλησίαζε ο καιρός για τις εθνικές εκλογές, πολλοί προσκυνητές ερχόντουσαν και ρωτούσαν τον Γέροντα ποια ήταν η γνώμη του και ποιόν εκείνος θεωρούσε άξιο, για να ψηφίσουν. Ο Γέροντας έλεγε: 

-Να ψηφίσετε όποιον βλέπετε ότι είναι ο καλύτερος, όποιον αγαπά τον Θεό και την πατρίδα μας, αυτόν να ψηφίσετε.

 

Τότε εκείνοι, επί μονίμου βάσεως του απαντούσαν:

-Γέροντα, όλοι το ίδιο είναι.

 

Κι εκείνος τους έλεγε:

-Βρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα: όλες οι ελιές ίδιες είναι και όλες έχουν δάκο, όμως άλλες έχουν εκατό τοις εκατό, ενώ άλλες πενήντα τοις εκατό. Εμείς, λοιπόν, εφόσον έχουμε ανάγκη από ελιές, πρέπει να κοιτάξουμε ποιές έχουν το λιγότερο δάκο, γιατί διαφορετικά δέ γίνεται. Και πάντα πρέπει να ψηφίζουμε με δύο κριτήρια: 

α) με το πόσο αγαπά ο υποψήφιος το Θεό και είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας και β) με το πόσο αγαπά την πατρίδα και αποβλέπει στο γενικό καλό του τόπου κι όχι στο δικό του συμφέρον.

Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο κριτήριο, εκτός από αυτά τα δύο, τότε κινείται ιδιοτελώς, και δεν είναι αυτό που κάνει χριστιανικό. Αργότερα θα επιτρέψει η Θεία Δικαιοσύνη να το πληρώσει.

 

Από βιβλίο "Ο Γέρων Παϊσιος", σελ 231 (Εκδόσεις "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ" 1994)