ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΓΕΡΩΝ ΚΛΕΟΠΑΣ ΙΛΙΕ
ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ;

  

Γέρων Κλεόπα Ηλίε

Είναι αμαρτία να πιστεύουν οι χριστιανοί στα όνειρα και τα οράματα;

 

Λέγει ό άγιος Ιωάννης της Κλίμακας ότι αυτός πού πιστεύει στα όνειρα ομοιάζει μ’ αυτόν πού τρέχει για να πιάσει την σκιά του. Επίσης λέγει, ότι οί δαίμονες της κενοδοξίας γίνονται προφητικοί στα όνειρα. Αυτοί σαν πονηροί πού είναι φαντάζονται τα μέλλοντα καί μας τα γνωστοποιούν εκ των προτέρων. Και όταν εκπληρωθούν τα όνειρα μας, θαυμάζουμε καί καυχώμεθα ότι αποκτήσαμε το χάρισμα της προοράσεως. Αυτοί πού άκούουν σ’ αυτά τους δαίμονες αποδεικνύονται συχνά ψευδοπροφήτες.

 

Καί παρακάτω λέγει: «οί δαίμονες δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα με το να ειπούν μια είδηση εκ των προτέρων. Διότι καί οί γιατροί μπορούν να μας μιλήσουν για το θάνατο μας εγκαίρως». Κατόπιν τελειώνει, λέγοντας: «Όταν αρχίσουμε να πιστεύουμε στα όνειρα των δαιμόνων αυτοί οί ίδιοι μας εμπαίζουν ακόμη καί όταν είμεθα ξύπνιοι. Αυτός πού πιστεύει στα όνειρα καί τίς νυκτερινές φαντασίες είναι τελείως ανόητος. Ενώ αυτός πού δεν πιστεύει σ’ αυτά είναι φιλόσοφος» (Ένθα. ανωτέρω).

 

Όποτε λοιπόν, είναι αμαρτία να πιστεύουμε στα όνειρα καί οράματα, με τα όποια μας εξαπατούν πολύ εύκολα οί δαίμονες καί μας ρίχνουν στην φοβερή αμαρτία της υπερηφάνειας καί κενοδοξίας, Όταν ό άνθρωπος δώσει πολλή εμπιστοσύνη στον εαυτό του καί όχι στον λόγο του Θεού. Με αυτό το πονηρό τέχνασμα οί δαίμονες ξεγέλασαν πολλούς χριστιανούς καί μοναχούς, τους όποιους κατόπιν οδήγησαν στον γκρεμό της απώλειας. Ενώ, Όταν κάποιος έχει παρ’ όλα αυτά αμφιβολία σ’ αυτά πού βλέπει, να εξομολογείται στον Πνευματικό του καί να ζητά την συμβουλή του, διότι δια μέσου του Πνευματικού ομιλεί ό Θεός.

 

Από ποιες αιτίες εξαπατώνται οί άνθρωποι με τα ψεύτικα όνειρα καί οράματα;

Από επτά αιτίες πλανώνται οί χριστιανοί άπ’ αυτά πού βλέπουν καί συγκεκριμένα: Από υπερηφάνεια, από κενοδοξία, ή οποία είναι ή πρώτη θυγατέρα της υπερηφάνειας, από επιπολαιότητα καί ανοησία των χριστιανών, από τον αδιάκριτο ζήλο μερικών, οί όποιοι προσεύχονται καί νηστεύουν περισσότερο για να ιδούν οπτασίες, για τίς όποιες λέγει ό άγιος Ισαάκ ό Σύρος: «ότι από μεγάλη ασθένεια ασθενεί αυτός πού έχει τον ζήλο «ου κατ’ επίγνωση». Πέμπτη αιτία από την οποία εξαπατώνται με τα όνειρα καί οράματα είναι ή παρακοή στους Πνευματικούς των καί το πείσμα μερικών πιστών, προπαντός από υπερηφάνεια, λόγω της οποίας αιχμαλωτίζονται από τον διάβολο. Έκτη αιτία είναι ή κρυφή καί ανεξομολόγητη ζωή των καί τελευταία είναι ή αγνοία της πνευματικής καταστάσεως του εαυτού των και ή έλλειψης αναγνώσεως των Αγίων Γραφών καί των Αγίων Πατέρων.

 

Για όλα αυτά λέγει τα έξης ό σοφός Σειράχ: «Μαντείαι καί οιωνισμοί καί ενύπνια μάταια είσι καί ως ώδινούσης φαντάζεται καρδία…πολλούς γαρ πλάνησε τα ενύπνια καί έξέπεσον  έλπίζοντες έπ’ αυτοίς» (Σοφ. Σειράχ 34,5-7). Αυτός πού πιστεύει με ευκολία στα όνειρα καί οράματα, χωρίς πολλή εξέταση καί συμβουλές από ενάρετους Πνευματικούς, κανονίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, με αυτούς πού πηγαίνουν στους μάγους καί γητευτάς, δηλαδή να εμποδίζεται από την Θεία Κοινωνία επί επτά χρόνια.

 

Πηγή:  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα.

– Πρωτοπρεσβύτερος. Δημήτριος Στανιλοάε Καθηγητής Δογματικής