ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ, Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΣΕΒΕΙΣ