ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

153 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ