ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ