ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΚΑΚΑ ΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΕΣ, ΤΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕΣ;