ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ

ΟΠΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑ ΕΚΕΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΤΑ ΚΑΚΑ ΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΕΣ, ΤΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕΣ;