ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΙΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ