ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Α'

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Β'

ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Α'- ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Β'- ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΦΕΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ