ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΒΟΥ- ΚΕΙΜΕΝΑ

ΟΤΑΝ ΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ