ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΑΡΒΟΥ

ΟΤΑΝ ΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ