ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ- ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ

ΑΠΛΗΣΤΙΑ, ΤΣΙΓΓΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ