ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- ΑΠΑΝΤΑ

(Σε μορφή pdf)

ΤΟΜΟΣ 1: ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Α'-Ε'

ΤΟΜΟΣ 2: ΚΑΤΑ ΑΝΟΜΟΙΩΝ- ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΥ, ΛΟΓΟΣ ΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 2: ΚΑΤΑ ΑΝΟΜΟΙΩΝ- ΠΕΡΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ, ΛΟΓΟΙ Ζ'-ΙΒ'

ΤΟΜΟΣ 3: ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΜΟΣ 3: ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΒΑΒΥΛΑΝ, ΚΑΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Α'

ΤΟΜΟΣ 4: ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΒΑΒΥΛΑΝ, ΚΑΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Β'

ΤΟΜΟΣ 4: ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ Α'-Δ'

ΤΟΜΟΣ 5: ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ Ε'-Η'

ΤΟΜΟΣ 6: ΠΕΡΙ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Α'-ΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 7: ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ Α'-Η'

ΤΟΜΟΣ 8: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΙΣΑΚΤΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ 8: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΜΗ ΣΥΝΟΙΚΕΙΝ ΑΝΔΡΑΣΙΝ

ΤΟΜΟΣ 8: ΕΙΣ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΧΗΡΕΥΣΑΣΑΝ

ΤΟΜΟΣ 8: ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΝΔΡΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 9: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, ΟΜΙΛΙΑΙ Α'-Ζ'

ΤΟΜΟΣ 10: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, ΟΜΙΛΙΑΙ Η'-Θ'

ΤΟΜΟΣ 10: ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ Θ'-ΙΒ'

ΤΟΜΟΣ 10: ΕΙΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΝ Α'-Β'

ΤΟΜΟΣ 11: ΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΑ Α'-Β'

ΤΟΜΟΣ 11: ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΤΟΜΟΣ 12: ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ Α'-Β'

ΤΟΜΟΣ 12: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΒΙΟΝ Α'

ΤΟΜΟΣ 13: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΒΙΟΝ Β'-Γ'

ΤΟΜΟΣ 14: ΛΟΓΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΛΑΝΔΑΙΣ

ΤΟΜΟΣ 14: ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΝ Α'-Γ'

ΤΟΜΟΣ 15: ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΝ Δ'-Ζ'

ΤΟΜΟΣ 16: ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ Α'-Γ'

ΤΟΜΟΣ 17: ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ Δ'-Θ'

ΤΟΜΟΣ 18: ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ Ι'-ΙΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 19: ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΙΖ'-ΚΑ'

ΤΟΜΟΣ 20: ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ΤΟΜΟΣ 20: ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΟΣ 20: ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΕΧΘΡΩΝ

ΤΟΜΟΣ 20: ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΧΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 20: ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΟΜΟΣ 20: ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΓΟΤΘΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ 20: ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΤΟΜΟΣ 21: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α'

ΤΟΜΟΣ 22: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β'

ΤΟΜΟΣ 23: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΟΜΟΣ 24: ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΩΝ

ΤΟΜΟΣ 24: ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΑΖΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ 24: ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΠΑΥΛΟΝ Α'-Ζ'

ΤΟΜΟΣ 25: ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΗ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑ

ΤΟΜΟΣ 25: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΕΝΤΑΣ

ΤΟΜΟΣ 26: ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Α'

ΤΟΜΟΣ 26: ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΤΟΜΟΣ 26: ΟΤΑΝ ΗΛΘΕΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΤΟΜΟΣ 27: ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Β'

ΤΟΜΟΣ 28: ΠΡΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΟΝ ΛΟΓΟΙ Α'-Γ'

ΤΟΜΟΣ 29: ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ 29: ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΝ

ΤΟΜΟΣ 29: ΟΤΕ ΗΛΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 29: ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΣ ΕΞΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 29: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΤΟΜΟΣ 29: ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΑΒΡΑΑΜ

ΤΟΜΟΣ 29: ΠΑΤΕΡ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

ΤΟΜΟΣ 30: ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Α'-Δ'

ΤΟΜΟΣ 30: ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

ΤΟΜΟΣ 31: ΠΕΡΙ ΑΝΝΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΙ Α'-Ε'

ΤΟΜΟΣ 31: ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 32: ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΤΟΜΟΣ 32: Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ

ΤΟΜΟΣ 32: ΟΤΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

ΤΟΜΟΣ 32: ΟΤΙ ΕΚ ΡΑΘΥΜΙΑΣ Η ΚΑΚΙΑ

ΤΟΜΟΣ 32: ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΝ ΛΑΖΑΡΟΝ

ΤΟΜΟΣ 32: Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΟΜΟΣ 33: ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΟΜΟΣ 33: ΠΕΡΙ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΜΟΣ 33: "ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΗΤΟΣ..."

ΤΟΜΟΣ 33: "ΕΓΩ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ..."

ΤΟΜΟΣ 33: "Ο ΜΕΝ ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣ..."

ΤΟΜΟΣ 33: "Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ ΕΩΣ ΑΡΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ..."

ΤΟΜΟΣ 34: ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΖΙΑΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Α'-ΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 34: "ΚΥΡΙΕ ΟΥΧΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ..."

ΤΟΜΟΣ 34: Η ΘΛΙΨΙΣ ΑΠΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ

ΤΟΜΟΣ 35: ΧΑΙΡΕΤΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΥΛΑΝ Α'-Β'

ΤΟΜΟΣ 35: ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Α'-Γ'

ΤΟΜΟΣ 36: Η ΑΣΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ Α'-Β'

ΤΟΜΟΣ 36: ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

ΤΟΜΟΣ 36: ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΝΕΦΕΛΗΝ

ΤΟΜΟΣ 36: ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΤΟΜΟΣ 37: ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ Α'-Γ'

ΤΟΜΟΣ 37: "ΕΑΝ ΠΕΙΝΑ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΟΥ..."

ΤΟΜΟΣ 37: ΠΕΡΙ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 38: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

ΤΟΜΟΣ 38: ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΟΔΩΡΟΝ

ΤΟΜΟΣ 38: ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΤΟΜΟΣ 38: "ΟΦΕΛΟΝ ΑΝΕΙΧΕΣΘΕ ΜΟΥ..."

ΤΟΜΟΣ 38: ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ 38: "ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΦ' ΕΑΥΤΟΥ ΠΟΙΕΙ Ο ΥΙΟΣ..."

ΤΟΜΟΣ 38: "ΕΝ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙΡΟΙ ΧΑΛΕΠΟΙ"

ΤΟΜΟΣ 39: ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α'-Ε'

ΤΟΜΟΣ 39: ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΑ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ ΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 39: ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΤΟΜΟΣ 39: ΠΕΡΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

ΤΟΜΟΣ 39: ΕΠΙΣΤΕΥΣΑ ΔΙ' Ο ΕΛΑΛΗΣΑ

ΤΟΜΟΣ 39: ΔΕΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ...

ΤΟΜΟΣ 40: ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 41: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Α'-Ζ'

ΤΟΜΟΣ 42: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Η'-ΙΔ'

ΤΟΜΟΣ 43: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΙΕ'-ΙΘ'

ΤΟΜΟΣ 44: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Κ'-ΚΔ'

ΤΟΜΟΣ 45: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΕ'-ΚΘ'

ΤΟΜΟΣ 46: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Λ'-ΛΕ'

ΤΟΜΟΣ 47: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΛΣΤ'-ΜΑ'

ΤΟΜΟΣ 48: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΒ'-ΜΖ'

ΤΟΜΟΣ 49: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΗ'-ΝΕ'

ΤΟΜΟΣ 50: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΝΣΤ'-ΞΑ'

ΤΟΜΟΣ 51: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΞΒ'-ΞΖ'

ΤΟΜΟΣ 52: ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ, ΛΟΓΟΙ Α'-Θ'

ΤΟΜΟΣ 53: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ Γ'-Ζ'

ΤΟΜΟΣ 54: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ Η'-ΙΒ'

ΤΟΜΟΣ 54: ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΨΑΛΜΟΝ ΜΑ'

ΤΟΜΟΣ 55: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΜΓ'-ΜΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 56: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΜΖ'-ΜΘ'

ΤΟΜΟΣ 56: ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΨΑΛΜΟΝ ΡΗ'

ΤΟΜΟΣ 57: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΡΘ'-ΡΙΕ'

ΤΟΜΟΣ 58: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΡΙΣΤ'-ΡΙΖ'

ΤΟΜΟΣ 58: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΡΙΘ'-ΡΚΘ'

ΤΟΜΟΣ 59: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΡΛ'-ΡΛΗ'

ΤΟΜΟΣ 60: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΡΛΘ'-ΡΜΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 61: ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΡΜΖ'-ΡΝ'

ΤΟΜΟΣ 61: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΑΝ Α'-Β'

ΤΟΜΟΣ 62: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΑΝ Γ'-Η'

ΤΟΜΟΣ 63: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Α'-ΙΒ'

ΤΟΜΟΣ 64: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΙΓ'-ΚΓ'

ΤΟΜΟΣ 65: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΔ'-ΛΣΤ'

ΤΟΜΟΣ 66: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΛΖ'-ΝΑ'

ΤΟΜΟΣ 67: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΝΒ'-ΞΔ'

ΤΟΜΟΣ 68: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΞΕ'-ΟΖ'

ΤΟΜΟΣ 69: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΟΗ'-?'

ΤΟΜΟΣ 70: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΤΟΜΟΣ 71: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Α'-ΙΖ'

ΤΟΜΟΣ 72: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΙΗ'-ΛΕ'

ΤΟΜΟΣ 73: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΛΣΤ'-ΝΑ'

ΤΟΜΟΣ 74: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΝΒ'-Ο'

ΤΟΜΟΣ 75: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΟΑ'-ΠΗ'

ΤΟΜΟΣ 76: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ Α'-ΙΔ'

ΤΟΜΟΣ 77: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΙΕ'-ΚΖ' (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

ΤΟΜΟΣ 78: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΗ'-ΜΑ'

ΤΟΜΟΣ 79: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΒ'-ΝΕ'

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΟΜΟΣ 77: Απουσιάζει ο τόμος 77

ΤΟΜΟΣ 79: λείπουν οι σελίδες 50-51, 54-55, 58-59, 62-63 λόγω τυπογραφικού λάθους