ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΣΙΟΥ ΦΙΛΩΝΑ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΦΙΛΩΝΑ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ