Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

 

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΩΕ

   

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ, ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ

   

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

   

ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ

ΣΑΟΥΛ ΚΑΙ ΔΑΒΙΔ