ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

Η παρουσία του Τριαδικού Θεού στη δημιουργία του κόσμου

 

Ο Παλαιός των Ημερών

Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με το λόγο Του. Αρκούσε να πει κάτι και να γίνει αμέσως. Ο λόγος Του μετατρεπόταν αμέσως σε έργο, γιατί ήταν ο παντοδύναμος Λόγος του παντοκράτορα Θεού, δηλαδή ο Υιός Του.

Την αλήθεια αυτή μας τη διδάσκει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, που αρχίζει το Ευαγγέλιο του έτσι «Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Τα πάντα μέσω αυτού έγιναν, και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα απ’ ότι έχει γίνει.» (Ιω. 1,1-3).

Αυτή ακριβώς την αλήθεια εκφράζει και το Σύμβολο της πίστεως μας όταν λέει· «δι' ου τα πάντα εγένετο».

 

Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος τη βλέπουμε ήδη από την αρχή της δημιουργίας «Εν αρχή εποίησεν ο Θεὸς τον ουρανὸν και την γην. η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος».

 

 

Η παρουσία του Τριαδικού Θεού στη δημιουργία του ανθρώπου

 

Στην πλάση του ανθρώπου βλέπουμε ολοφάνερη την παρουσία της Αγίας Τριάδας. Τη βλέπουμε στη φράση «ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ομοίωσιν» (Γεν. 1,26), όπου τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας φαίνεται να συσκέπτονται και να συνεργάζονται για να πλάσουν τον άνθρωπο.

Τη βλέπουμε όμως προπαντός στο ότι ο άνθρωπος πλάθεται «κατ' εικόνα» Θεού, δηλαδή προικισμένος με ένα σωρό χαρίσματα, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πνευματική του υπόσταση, τον κάνουν πρόσωπο. Σαν πρόσωπο ο άνθρωπος, λογικός και αυτεξούσιος, με τη δύναμη της αγάπης ενώνεται και επικοινωνεί με τα άλλα «ομοούσια» του πρόσωπα, με τους άλλους ανθρώπους, χωρίς να συγχέεται με αυτά και να χάνει την αυτοτέλειά του, όπως ακριβώς και τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.

 

 

 

Η πρώτη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Capella Palatina, Παλέρμο

Η δεύτερη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Capella Palatina, Παλέρμο

Η τρίτη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Capella Palatina, Παλέρμο

Η τέταρτη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Capella Palatina, Παλέρμο

Η πέμπτη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Monreale, Παλέρμο

Η έβδομη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Capella Palatina, Παλέρμο

Η έκτη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Capella Palatina, Παλέρμο

Η έκτη μέρα.

Ψηφιδωτό 12ος αιών.,

Capella Palatina, Παλέρμο